Tieslietu ministrs atbalsta stingrākus patvēruma meklētāju izraidīšanas nosacījumus
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pozitīvi vērtē vakar pieņemto Saeimas lēmumu nodot izskatīšanai parlamentā grozījumus Patvēruma likumā, lai noteiktu stingrākus izraidīšanas nosacījumus patvēruma meklētājiem, kuri Latvijā ieradušies saņemt starptautisko palīdzību un kuriem jau piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvais statuss mūsu valstī. Tieslietu ministrs uzsver: “Lai mazinātu riskus valsts iekšējās drošības apdraudējumiem, ir nepieciešams padarīt stingrākus patvēruma meklētāju izraidīšanas kritērijus – jebkura noziedzīga nodarījuma izdarīšana, neatkarīgi no tā kvalifikācijas, būtu nosakāma kā izraidīšanas nosacījums gan personām, kuras ieradušās Latvijā kā patvēruma meklētāji, gan personām, kurām jau piešķirta starptautiska aizsardzība”. Vienlaikus noziedzīga nodarījuma izdarīšana būtu nosakāma par nosacījumu nepiešķirt patvēruma meklētājam bēgļa statusu vai alternatīvo statusu, ja viņš atzīts par vainīgu saistībā ar jebkuru Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, neatkarīgi no tā kvalifikācijas – kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags vai sevišķi smags noziegums, uzskata tieslietu ministrs.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.