Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš š.g. 30. janvārī pulksten 11:00 svinīgi atklās Administratīvās rajona tiesas reģionālo tiesu namu Valmierā (Voldemāra Baloža ielā 13a). Pasākumā piedalīsies arī Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane un sadarbības iestāžu pārstāvji. 2009. gada 5. janvārī darbu uzsāka Administratīvās rajona tiesas tiesu nami Jelgavā, Liepājā, Valmierā un Rēzeknē. Reģionu iedzīvotājiem vairs nav jādodas uz Rīgu, lai Administratīvajā rajona tiesā iesniegtu prasību par valsts un pašvaldību iestāžu lēmumiem. Tiesu namu darbības teritorijas ir identiskas attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijai. Pieteikumu Administratīvās rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā fiziskas personas var iesniegt pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskas personas – pēc juridiskās adreses. Tiesu namu telpas sadalītas publiskajā un slēgtajā zonā. Publiskajā jeb tiesas apmeklētājiem pieejamajā zonā ir uzgaidāmā telpa, tiesas sēžu zāles, kā arī kabineti tiem tiesu darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst apmeklētāju apkalpošana. Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536