Informācija presei
Tieslietu ministrs atstādina no amata zvērinātu notāri
Tieslietu ministrijā (turpmāk- TM) 2013.gada 29.oktobrī saņemta Latvijas Zvērinātu notāru padomes vēstule, kurā tieslietu ministrs Jānis Bordāns informēts, ka pret zvērinātu notāri Lailu Porieti uzsākta kriminālvajāšana un pieņemts lēmums par lietas nodošanu tiesai. Lai tieslietu ministrs varētu īstenot Notariāta likuma noteikto kompetenci un lemt par notāres turpmāku amata pienākumu pildīšanu, tika saņemta izsmeļoša informācija no Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras un  Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, kas  pamatoja apsūdzības celšanu un krimināllietas izskatīšanu pret Rīgas apgabaltiesas zvērinātu notāri Lailu Porieti. Arī pašu notāri lūdza sniegt rakstisku paskaidrojumu saistībā ar TM saņemto informāciju. Izvērtējot visus saņemtos materiālus, ministrs secina, ka zvērinātai notārei Lailai Porietei turpinot pildīt zvērināta notāra amata pienākumus krimināllietas izskatīšanas laikā, varētu būt diskreditēts ne tikai notariāta institūts kā tāds, bet visa valsts pārvalde kopumā, jo atbilstoši Notariāta likumam amata darbībā zvērināti notāri pielīdzināti valsts amatpersonām un ir tiesu varai piederīgās personas. Līdz ar to nav pieļaujams, ka amatā, kurā uzticēts veikt valsts varas funkcijas, atrastos amatpersona, kura apsūdzēta smagu un sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas turklāt ir veikti amata darbību izpildes ietvaros. Vērtējot visu informāciju kopsakarā, tieslietu ministrs šodien nolēma atstādināt Rīgas apgabaltiesas zvērinātu notāri Lailu Porieti no amata Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā līdz galīgā nolēmuma kriminālprocesā spēkā stāšanās brīdim. Zvērinātas notāres Lailas Porietes atstādināšanas laikā notāra amata pienākumus uzdots veikt Rīgas apgabaltiesas zvērinātai notārei Diānai Tučkus. Līga ĀDAMSONE Tieslietu ministra preses sekretāre Brīvības bulv. 36, Rīga, LV - 1536 +371 67036759; +371 29334423