Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns šodien apmeklēja Patentu valdi. Patentu valde, kas ir viena no 13 Tieslietu ministrijas padotības iestādēm, pēdējo gadu laikā ir strauji progresējusi, pateicoties tās vadītāja Reiņa Bērziņa skaidram redzējumam, kā sasniegt pamatotus un mūsdienīgus uzstādītos mērķus. Pozitīvi Jānis Bordāns raugās uz iestādes kompetences paplašināšanos, līdztekus rūpnieciskā īpašuma tiesībām, rūpēties arī par autortiesību aizsardzību, ar iespēju tuvākajā nākotnē pārtapt par Intelektuālā īpašuma biroju, tādējādi nodrošinot vienotu tiesību politikas virzību šajā nozarē. Problēma, kas ir nopietni jārisina valsts līmenī, ir zinātniskās darbības finansējums, jo, lai nodrošinātu kvalitatīvu izgudrojuma ekspertīzi pirms tā ieviešanas, ir nepieciešama zinātnieku piesaiste darbam, kas esošajā situācijā ir apgrūtinoši. Ir svarīgi apzināties intelektuālā īpašuma lomu un to tiesiski aizsargāt, tas nodrošinās valsts ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanu, veicinot vispusīgu valsts attīstību. Ministrs pateicās Patentu valdes vadītājam par veiktajiem pasākumiem, kas palielina iedzīvotāju izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām. Intelektuālais īpašums ir vērtība, kas var vairot uzņēmēju peļņu un veicināt uzņēmuma attīstību. Aizsargājot Intelektuālā īpašuma tiesības tiek nodrošināta inovāciju attīstība, jaunu tehnoloģiju un paņēmienu ieviešana ražošanā, kā arī jaunu ideju īstenošana komercdarbībā. Intelektuālā īpašuma tiesības nodrošina katras personas iespēju aizsargāt viņas radīto izgudrojumu, preču zīmi un dizainparaugu. Aizsargājot Intelektuālā īpašuma tiesības, mēs veidojam attīstītu, iniciatīvu, atvērtu un radošu sabiedrību.   Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv