Informācija presei
Tieslietu ministrs atzinīgi vērtē prokuratūras ieguldījumu Latvijas iestāšanās procesā OECD un tiesu teritoriālās reformas īstenošanā
Trešdien, 22.februārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs piedalījās Ģenerālprokuratūras gadskārtējā virsprokuroru sanāksmē par prokuratūras darba rezultātiem 2016.gadā. Savā uzrunā tieslietu ministrs kā svarīgu pagājušā gada notikumu atzīmēja Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) – uzņemšana šajā organizācijā apliecina Latvijas gatavību efektīvi cīnīties pret finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem, sekmīgi nodrošināt naudas atmazgāšanas un pārrobežu kukuļošanas apkarošanu. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzina, ka augstu novērtē prokuratūras pārstāvju veikto nozīmīgo darbu OECD Pretkukuļošanas darba grupas noteikto rekomendāciju izpildē. Ministrs īpašu pateicību izteica Ģenerālprokuratūras prokurorei Sigitai Deičmanei, kurai pēc ministrijas ierosinājuma tika piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts par būtisku ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas iestāšanos OECD. Minētās darba grupas pozitīvajam atzinumam bija izšķiroša nozīme, lai Latviju uzņemtu šajā organizācijā, uzskata Dzintars Rasnačs. Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka, pateicoties Krimināllikumā palielinātajiem naudas sodiem par ekonomiskajiem noziegumiem (fiziskām personām – līdz 3,8 milj. eiro), turpmāk varēs piemērot taisnīgu un samērīgu sodu, turklāt tas būs arī labs prevencijas līdzeklis, lai atturētu personas no šādu noziegumu izdarīšanas. Tāpat ministrs atzinīgi novērtēja prokuratūras atbalstu Tieslietu ministrijas īstenotajai tiesu teritoriālajai reformai, kura jau šobrīd devusi pozitīvus rezultātus tiesu efektivitātes paaugstināšanā. Veiksmīga sadarbība ar prokuratūru būs nepieciešama arī turpmākajos reformas īstenošanas posmos. Tieslietu ministrs informēja sanāksmes dalībniekus arī par prioritātēm budžeta pieņemšanas procesā – no 2017.gada 1.janvāra ir uzsākta tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojuma celšana, savukārt vidēja termiņa budžeta ietvarā no nākamā gada ir paredzēts finansējums arī tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmas pārskatīšanai.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.