Tieslietu ministrs: bērnu aizsardzībai pret dzimumnoziegumiem nodrošinās kompleksu pieeju
Trešdien, 22.jūnijā, notika Noziedzības novēršanas padomes sēde, kurā tika apspriesti ministriju sagatavotie priekšlikumi stingrākai bērnu aizsardzībai pret dzimumnoziegumiem. Ņemot vērā padomes sēdē atbalstītos priekšlikumus, Tieslietu ministrija sagatavos jaunu plānu ar konkrētiem uzdevumiem, kas tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā. Pēc padomes sēdes tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi novērtēja Iekšlietu, Labklājības un Tieslietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus. Ministrs uzsvēra, ka problēmas risināšanā ir rasta kompleksa pieeja – tiks noteikti konkrēti uzdevumi, kā sekmīgi cīnīties ar nozieguma sekām un arī efektīvi novērst šo noziegumu cēloņus. Kompleksa pieeja bērnu aizsardzībai pret dzimumnoziegumiem aptver vairākus rīcības virzienus:
  • plašāka sabiedrības un atbildīgo dienestu informēšana un izglītošana par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem,
  • noziegumos cietušo bērnu stingrāka aizsardzība (cietušo personas datu aizsardzība, krimināllietas materiālu publiskošanas ierobežošana),
  • soda neizbēgamības stiprināšana un notiesāto personu resocializācija (pasākumi notiesāto resocializācijai, operatīvās informācijas apmaiņa un sadarbības uzlabošana starp Latvijas un ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un atbildīgajiem dienestiem).
Padome atbalstīja arī Labklājības ministrijas un nodibinājuma “Centrs Dardedze” piedāvāto Bērnu mājas modeli, ko sākotnēji plānots īstenot kā pilotprojektu. Bērnam draudzīgā vidē būs pieejami visi nepieciešamie speciālisti, kas iesaistīti gan kriminālprocesā, gan rehabilitācijas procesā. Šādos labvēlīgos apstākļos bērns tiek uzklausīts vienlaikus no visu speciālistu puses, tādējādi viņš tiek pasargāts no atkārtotas un sekundāras viktimizācijas un traumatiskas pieredzes, jo vairākkārt nebūs jāstāsta savs pārdzīvojums dažādiem speciālistiem. Noziedzības novēršanas padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents, tās sastāvā ir tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, valsts kontrolieris, Latvijas Bankas prezidents, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs.   Sanāksmes fotogrāfijas pieejamas šeit: https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/albums/72157669998293656   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv. Pievienotie dokumenti