Informācija presei
Vakar tieslietu ministrs Jānis Bordāns darba vizītē devās uz Daugavgrīvas cietumu, lai kopā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšnieku klātienē tiktos ar cietuma vadību, personālu, iepazītos ar cietuma infrastruktūras stāvokli, notiesāto dienas kārtību, īpašu uzmanību veltot uz mūžu notiesātajiem. Ministrs pārliecinājās par daļēju infrastruktūras pilnveidi Daugavgrīvas cietumā, par nepieciešamo darbu turpinājumu un šobrīd notiekošo darbu pie Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas katlumājas un siltumtrases būvniecības. Daugavgrīvas cietums tika izveidots 2008.gadā, apvienojot bijušo Daugavpils cietumu un Grīvas cietumu. Šāda rīcība bija nepieciešama, lai īstenotu valsts pārvaldes iestāžu optimizāciju. Daugavgrīvas cietums ir slēgtais cietums ar daļēji slēgtā cietuma nodaļu, atklātā cietuma nodaļu un izmeklēšanas cietuma nodaļu. 2012.gada 13.septembrī Daugavgrīvas cietumā atradās 1085 ieslodzītie. Daugavgrīvas cietumā ir divas nodaļas: Daugavpils nodaļa un Grīvas nodaļa. Daugavpils nodaļa atrodas pilsētas centrā un tajā 2004.gadā tika izveidota atsevišķa nodaļa uz mūžu notiesātajiem un pagājušā gada nogalē pēc kapitālā remonta ekspluatācijā tika nodots korpuss, kurā viņi uzturas, izciešot piespriesto brīvības atņemšanas sodu slēgtā tipa cietumā vidējā režīma pakāpē. Daugavgrīvas cietumā uz mūžu notiesātie izcieš piespriesto brīvības atņemšanas sodu slēgtā tipa cietuma zemākajā un vidējā režīma pakāpē. Šobrīd Daugavgrīvas cietumā 20 uz mūžu notiesātie izcieš piespriesto brīvības atņemšanas sodu slēgtā tipa cietumā zemākajā režīma pakāpē un 20 uz mūžu notiesātie – slēgtā tipa cietuma vidējā režīma pakāpē. Apmeklējuma laikā tika konstatēts, ka uz mūžu notiesātajiem, kas sodu izcieš soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, ir izveidota atsevišķa atpūtas telpa un atsevišķs pastaigu laukums, kurus kopīgi var apmeklēt tie uz mūžu notiesātie, kas ir piekrituši satikties ar citiem uz mūžu notiesātajiem, kas sodu izcieš tajā pašā soda izciešanas pakāpē. 18 uz mūžu notiesātie, kas sodu izcieš režīma vidējā pakāpē, pirms mēneša sāka apgūt šuvēja palīga profesiju.   Ieslodzītajiem Daugavgrīvas cietumā tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatizglītību un profesionālo izglītību, sadarbojoties ar Daugavpils 17.vidusskolu, Daugavpils celtnieku profesionālo vidusskolu un Daugavpils Valsts tehnikumu. Tikšanās gaitā tieslietu ministrs ar IeVP priekšnieku Visvaldi Puķīti pārrunāja arī citus būtiskus jautājumus, kas skar Daugavgrīvas cietuma personāla darbu, t.sk. vakanto amata vietu aizpildīšanu zemā atalgojuma dēļ. Tāpat tika panākta kopīga izpratne par to, ka jāturpina darbs pie uz mūžu notiesāto resocializācijas un savstarpējās komunikācijas iespēju paplašināšanas atbilstoši Eiropas komitejas Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai izteiktajām rekomendācijām. Vakardien apstiprinātie Tieslietu ministrijas budžeta grozījumi 2012.gadam paredzēs papildu finansējumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes pamatdarbības nodrošināšanai, saimniecisko un komunālo izdevumu segšanai, ieslodzīto personu dzīvojamo kameru aprīkošanai ar santehniku atbilstoši Eiropas cilvēktiesību normām.