Tieslietu ministrs Mareks Segliņš šodien dosies vizītē uz Igaunijas pilsētu Tartu, kur plānojis iepazīties ar šajā pilsētā uzcelto cietumu, kā arī tikties ar Augstākās tiesas vadību.  Tartu cietums tika atklāts 2002. gadā, tas veidots, ievērojot jaunākās tendences ieslodzījuma vietu veidošanā un iekārtošanā. Cietumā bez ieslodzīto kamerām un administrācijas telpām, bet arī sporta centrs ieslodzītajiem, telpas reliģiskām darbībām un vairāku veidu ražotnes, kurās tiek nodarbinātas notiesātās personas.  Kopumā cietumā ir 479 kameras, tajā uzturas ne vairāk par 1000 ieslodzītajiem, no tiem lielākā daļa ir notiesātās personas, bet atsevišķas telpas paredzētas personām, kas vēl tikai gaida tiesas spriedumu. Ieslodzījuma vietā strādā 402 darbinieki.  Tieslietu ministrs vēlas iepazīties ar Tartu cietuma praksi ieslodzīto nodarbinātības organizēšanā, kā arī ar ieslodzījuma vietas darba organizāciju kopumā.   TM Sabiedrisko attiecību nodaļa Tālr. 67036712 e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv