Tieslietu ministrs Dz. Rasnačs informē par Latvijas prezidentūras prioritātēm tieslietās
4. oktobrī Briselē Eiropas Savienības valstu tieslietu ministru sanāksmē tika panākta vienošanās par nākamo daļu no Vispārīgā datu aizsardzības regulas projekta, par Eiropas Savienības Kriminālās sadarbības aģentūras tiesisko regulējumu, kā arī par maksātnespējas procesu un nevainības prezumpcijas stiprināšanu. Notika arī ministru diskusija par Eiropas prokurora biroja izveidi un par publisko dokumentu izmantošanu, lai dotu politisko virzību ekspertu tālākam darbam. Sanāksmes noslēgumā tieslietu ministrs informēja savus kolēģus par prioritātēm Latvijas prezidentūras laikā. Briselē tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs vada Latvijas delegāciju Eiropas Savienības (ES) Iekšlietu un tieslietu padomes sanāksmē, lai diskutētu par tieslietu politikas jautājumiem. Ministri vienojās par kompromisu Vispārīgajā datu aizsardzības regulas projekta jautājumos, kas saistīti datu apstrādi publiskā sektora iestādēs, kā arī pietuvojās risinājumam par vienas pieturas aģentūru. „Esmu pārliecināts, ka šodienas vienošanās iedvesmos mūs turpmākam darbam, virzoties pretī Regulas teksta kompromisam”, teica ministrs Dzintars Rasnačs Padomes sēdē. Debatē par dokumentu savstarpēju izmantošanu ministrs Rasnačs izteica pārliecību, ka kopumā visi atbalsta regulas mērķi mazināt administratīvo slogu un atvieglot pilsoņu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Šis priekšlikums ļaus vienkāršot publisko dokumentu iesniegšanas prasības un ar to saistītās administratīvās formalitātes. Kaut arī šobrīd ir nepieciešams veikt dokumentu legalizāciju un Apostille iegūšanu dokumentu izmantošanai citās valstīs, nākotnē visā Eiropā tiek piedāvāts atcelt dokumentu apliecināšanu ar Apostille prasību un vienkāršot kopiju un tulkojumu izmantošanu. Sanāksmes noslēgumā tieslietu ministrs informēja kolēģus par Latvijas prezidentūras prioritātēm tieslietu jomā – stiprināt datu aizsardzības regulējumu, uzlabot ES finanšu interešu aizsardzību, kā arī virzīt tos priekšlikumus tieslietu jomā, kuri veicina ekonomisko izaugsmi. Fona informācija par Vispārējo datu regulu Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, 2012. gada janvārī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu atjaunot un modernizēt datu aizsardzības principus Eiropas Savienībā, lai pilsoņu privātums būtu aizsargāts arī nākotnē. Komisijas priekšlikums sastāv no regulas par apstrādāto datu aizsardzību un šādu datu brīvu pārvietošanu un direktīvas par tādu datu aizsardzību, kas tiek izmantoti kriminālu pārkāpumu atturēšanai, atklāšanai, izmeklēšanai un tiesāšanai. Datu aizsardzības priekšlikuma kopums paredz izveidot spēcīgu un visaptverošu datu aizsardzības mehānismu, kas būtu arī ieviešams, un kas kalpotu par pamatu digitālās ekonomikas attīstībai Eiropas Savienībā. Šis jautājums ir viena no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm tieslietu jomā. Latvijas prezidentūras ES padomē laikā paredzēts panākt gala vienošanos starp ministriem par visa regulējuma kopu un uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu. Tiesību akti tiks apstiprināti pēc tam, kad tiks panākta vienošanās starp ES padomi un Eiropas Parlamentu par to saturu.     Kontaktiem: Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES Tālrunis +32 (0) 2 2383 100 Fakss +32 (0) 2 2383 250 e-pasts: permrep.eu@mfa.gov.lv