Informācija presei
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ar administratīvo tiesu tiesnešiem apspriež tiesu darba aktualitātes
Pirmdien, 29.decembrī, tieslietu ministrs tikās ar Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnešiem, lai pārrunātu aktualitātes tiesu darbā. Tikšanās laikā īpaša uzmanība tika veltīta nodokļu lietām, to izskatīšanas termiņiem, tiesu praksei un tiesas spriedumu pārsūdzēšanas iemesliem – gan no valsts iestāžu, gan no privātpersonu puses. Tieslietu ministrs un administratīvo tiesu tiesneši apsprieda arī profesionālās kvalifikācijas celšanas iespējas, tai skaitā Eiropas Savienības tiesību jautājumos.