Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ar Gruzijas amatpersonām apspriež reformu īstenošanu tieslietu sistēmā
Ceturtdien, 21.septembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs darba vizītē Tbilisi tikās ar Gruzijas amatpersonām, lai apspriestu turpmākās sadarbības attīstību ar mērķi veicināt reformu ieviešanu tieslietu jomā. Pirmajā vizītes dienā Dzintars Rasnačs tikās Gruzijas Augstākās tiesas priekšsēdētāju un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Nino Gvenetadzi (Nino Gvenetadze), tieslietu ministra pirmo vietnieku Aleksandru Baramidzi (Aleksandre Baramidze) un Augstākās tieslietu skolas vadītāju Lašu Maghradzi (Lasha Maghradze). Sarunu laikā ar Gruzijas amatpersonām Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka tieslietu reformas ir veiksmīgi īstenojamas tikai tad, ja reformas pašos pirmsākumos tā tiek virzīta ciešā sadarbībā starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevējvaru. Tad reformu rezultātā likumi attīstās un iegūst jaunu kvalitāti. Likuma mērķa sasniegšanai ir būtiska tā piemērošana praksē. To var nodrošināt profesionāli sagatavoti tiesu varas pārstāvji, atzina tieslietu ministrs. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi novērtēja Gruzijas paveikto reformu procesā un uzsvēra nepieciešamību turpināt uzsākto reformu ieviešanu. Īpaša uzmanība sarunās tika veltīta Latvijas Tiesu administrācijas uzsāktajam mērķsadarbības (Twinning) projektam, kas paredz atbalstīt tiesiskuma un tiesu neatkarību Gruzijā. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros Latvijas Tiesu administrācija īstenos mērķsadarbības (Twinning) projektu “Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros” Gruzijā sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, kā arī Francijas Nacionālo Tiesnešu skolu un Horvātijas Tiesnešu akadēmiju. Projekta ietvaros Latvijas, Francijas un Horvātijas eksperti dalīsies pieredzē ar Gruzijas kolēģiem par tiesnešu, tiesnešu amata kandidātu un tiesu darbinieku mācību programmu modernizāciju. No Gruzijas puses projektā ir iesaistīta Augstākā tieslietu skola. Līgums ar Eiropas Komisiju noslēgts 2017.gada augustā, savukārt projekta īstenošana paredzēta līdz 2019.gada martam. Otrajā vizītes dienā tieslietu ministrs apmeklēs arī Gruzijas Tieslietu ministrijas padotības iestādi – Noziedzības novēršanas centru, kas īsteno dažādas rehabilitācijas un resocializācijas programmas bijušajiem ieslodzītajiem. Vizītes laikā Dzintars Rasnačs tiksies arī ar Gruzijas korekcijas lietu ministru Kahu Kahišvili (Kakha Kakhishvili). Abi ministri apspriedīs reformas un pasākumus efektīvas penitenciārās un probācijas sistēmas pārvaldības veicināšanai un iestāžu personāla kapacitātes stiprināšanai.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.