Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ar Zemgales reģiona tiesnešiem apspriež aktualitātes tiesu darbā
Piektdien, 9. janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs darba vizītē apmeklēja Jelgavu, kur tikās ar Zemgales reģiona tiesu priekšsēdētājiem, Jelgavas tiesas, Zemesgrāmatu nodaļas, Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesnešiem, kā arī Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem. Zemgales reģiona tiesu priekšsēdētāji tika informēti par tiesu namu koncepcijas ieviešanas aktivitātēm, kas šobrīd ir uzsāktas Rīgas un Pierīgas tiesās, savukārt tiesu namu koncepcijas ieviešanas iespējas attiecībā uz reģioniem tiks vērtētas pēc pārejas uz tīrajām instancēm. Tiesu priekšsēdētāji tika informēti arī par TM aktivitātēm saistībā ar tiesnešu amata kandidātu atlases procesa pilnveidošanu, iespējamo advokātu procesa ieviešanu civilprocesā, par uzturlīdzekļu piedziņas sistēmas uzlabošanu, par iespējamiem grozījumiem likumā "Par tiesu varu". Sarunas laikā tika apspriesta tiesu ieteiktās mediācijas regulējuma piemērošanas uzsākšana. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka tiesu darbības teritoriju apvienošana atvieglos tiesu pieejamību iedzīvotājiem un prasību pieteikumu iesniegšanu, kā arī uzlabos tiesnešu specializācijas principa un nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē. Pārrunājot aktualitātes administratīvo tiesnešu darbā, uzmanība tika veltīta tiesu praksei konkrētu kategoriju lietās, piemēram, nodokļu lietās, un tiesas spriedumu pārsūdzēšanas iemesliem. Savukārt ar zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem tika apspriests jautājums par izsoļu aktu apstiprināšanas regulējuma piemērošanas praksi. Tikšanās laikā ar Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem tieslietu ministrs apsprieda priekšlikumus laulības institūta stiprināšanai. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs informēja, ka līdztekus dzimtsarakstu nodaļām un garīdzniekiem laulību reģistrēšanas funkcija turpmāk tiks uzticēta arī notāriem, tādējādi paplašinot izvēles iespējas tiem, kuri līdz šim nav oficiāli reģistrējuši savu laulību vai kuri vēlas nodrošināt lielāku privātumu savstarpējo attiecību reģistrēšanā. Bildes no vizītes pieejamas: šeit   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv