Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi novērtē Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas pieredzi efektīvā darba organizācijā
Ceturtdien, 5.februārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs apmeklēja Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu, lai kopā ar tiesas priekšsēdētāju Aiju Orniņu un tiesnešiem apspriestu tiesas darba rādītājus un organizatoriskos pasākumus kapacitātes paaugstināšanā. Iepazīstoties ar īstenotajiem pasākumiem tiesas darba uzlabošanā, tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja pozitīvo pieredzi tiesu sēžu plānošanā un tiesnešu noslodzes izlīdzināšanā, kā arī lietvedības kārtošanā un drošības prasību nodrošināšanā. „Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas labo praksi efektīvā tiesas darba organizācijā būtu jānodod arī citām Latvijas tiesām”, uzsvēra tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Sanāksmē tiesneši tika informēti arī par Tieslietu ministrijas aktivitātēm saistībā ar tiesu darba efektivizēšanu, tai skaitā tiesnešu kvalifikācijas celšanu un uzturlīdzekļu piedziņas sistēmas uzlabošanu. Tikšanās laikā tika apspriesta arī mediācijas regulējuma piemērošanas uzsākšana.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv