Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Juridisko komisiju informē par sodu politiku dzimumnoziegumos
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Tieslietu ministrijas amatpersonas šodien tikās ar Saeimas Juridiskās komisijas locekļiem, lai pārrunātu normatīvo regulējumu saistībā ar Liepājas tiesas spriedumu, ar kuru par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo kā sodu piemēroja piespiedu darbu. Ministrs Dzintars Rasnačs norādīja: „Uzskatu, ka tikšanās ar Saeimas Juridisko komisiju bija vērtīga, jo tika uzklausīti dažādi viedokļi saistībā ar Krimināllikuma piemērošanas praksi un sodu politiku dzimumnoziegumos. Esmu gandarīts par diskusijas rezultātiem un to, ka Saeimas deputāti devuši zaļo gaismu darbam pie nepieciešamo grozījumu Krimināllikumā izstrādes.” Ministrs deputātus informēja, ka, atsaucoties uz likumā noteiktajām tieslietu ministra funkcijām tiesnešu disciplinārās uzraudzības jomā, tiesai ir lūgts rast iespēju iepazīstināt ar pilno spriedumu. Tāpat ministrs informēja, ka lūdzis iespēju iepazīties ar virsprokurora atzinumu par Liepājas tiesas sprieduma likumību. Deputāti tika informēti, ka saskaņā ar Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020. gadam plānotas dažādas apmācības, lai veicinātu vienotu izpratni un praksi tiesnešu, prokuroru un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku vidū. Tā kā Tieslietu ministrija ir atbildīga par sodu politiku, tuvākajā laikā plānots organizēt starpresoru darba grupu, lai diskutētu par iespējamiem priekšlikumiem krimināltiesiskā regulējuma pilnveidei dzimumnoziegumu gadījumos, t.sk., jautājumos par noilgumu, piespiedu darbu, probācijas uzraudzību un noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju. Vienlaikus tieslietu ministrs ir vērsies pie tiesu priekšsēdētājiem ar aicinājumu, organizējot lietu sadali, ņemt vērā, vai tiesnesis ir apmācīts par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku iztiesāšanas procesu lietās, kas saistītas ar bērnu interešu un tiesību aizsardzību.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv