Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: nepieciešams panākt pēc iespējas lielāku progresu attiecībā uz datu reformu
Šodien, 21.janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzstājās Eiropas Parlamenta LIBE jeb Pilsoņu brīvības, tieslietu un iekšlietu komitejā. Savas prezentācijas laikā ministrs īpaši akcentēja prioritārās jomas, kurām Latvijas prezidentūra pievērsīs īpašu uzmanību tieslietu jomā, kā arī atbildēja uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus, ministrs pieminēja traģiskos notikumus Parīzē, kā arī atgādināja, ka terorisma draudi ir ļoti nopietna Eiropas drošības problēma. Ministrs arī norādīja, ka Latvijas prezidentūra turpinās strādāt, lai uzlabotu Eiropas Savienības valstu sadarbību terorisma draudu novēršanā un veicinātu cīņu pret terorismu. Attiecībā uz tieslietu nozares prioritātēm, ministrs akcentēja, ka Latvijas prezidentūra pievērsīs īpašu uzmanību personas datu aizsardzībai,  Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības uzlabošanai, kas ietver gan jautājumu par Eiropas prokurora biroja izveidi, gan arī Eurojust regulu, kā arī aizdomās turēto un apsūdzēto personu kriminālprocesuālo tiesību nodrošināšanai. “Eiropas Savienībai jāmeklē risinājumi, lai stiprinātu Eiropas pilsoņu drošību, pilsoņu tiesības padarītu daudz aizsargātākas un Eiropas kopējās pamatvērtības neievainojamākas,” norāda ministrs Dzintars Rasnačs Eiropas Parlamenta locekļiem.       Informāciju sagatavoja:   Laura Majevska  Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv