Informācija presei
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tiekas ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāvjiem
Trešdien, 10. decembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāju Andri Spori, atsevišķiem padomes locekļiem un darbiniekiem, lai apspriestu būtiskākos ar zvērinātu tiesu izpildītāju darba nodrošināšanu saistītos jautājumus un plānotās aktivitātes zvērinātu tiesu izpildītāju institūta attīstībā. Tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja un izteica atbalstu iesāktajiem darbiem sprieduma izpildes procesa efektivizācijā, lai iespējami tuvākajā laikā ieviestu nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles sprieduma izpildes un maksātnespējas procesā, kā arī elektronisko datu apmaiņu ar kredītiestādēm. Tikšanās laikā tika pārrunāta zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbību uzraudzības efektivitāte un tās pozitīvie rezultāti pēdējo gadu laikā, kā arī uzsvērta nepieciešamība arī turpmāk būtisku uzmanību veltīt zvērinātu tiesu izpildītāju darba uzraudzībai. Vienlaikus kopā ar citu tiesu sistēmai piederīgo profesiju pārstāvjiem turpināms kopīgs darbs, lai ieviestu vienotu disciplināratbildības regulējumu attiecībā uz tiesu sistēmai piederīgajām amatpersonām, kas būtu vērtējams kā nozīmīgs solis sabiedrības uzticības atjaunošanā tiesu sistēmai kopumā. Vienota disciplināratbildības regulējuma ieviešanu tieslietu ministrs jau tuvākajā laikā plāno apspriest ar tiesu priekšsēdētājiem un zvērinātu notāru profesijas pārstāvjiem. Lai veicinātu tieslietu nozares prestižu, sabiedrībai ir jābūt pārliecinātai, ka pārkāpumu izvērtēšanas procesā nedarbojas profesionālās solidaritātes princips un tiek nodrošināts neatkarīgs un objektīvs amatpersonas veiktā disciplinārpārkāpuma izvērtējums. Abas puses atzina nepieciešamību turpināt darbu pie zvērinātu tiesu izpildītāju institūta tālākās attīstības kopumā, apsverot iespējas paplašināt zvērinātu tiesu izpildītāju funkcijas un kompetenci, piemēram, apgūstot un piedāvājot mediācijas pakalpojumu vai sniedzot ārpustiesas parāda atgūšanas pakalpojumu.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036865, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv