Tieslietu ministrs: Efektīvu un taisnīgu tiesas procesu raksturo ne tikai ātrums, bet arī kvalitatīvs spriedums
Piektdien, 1. februārī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina tikās ar Rīgas apgabaltiesas un Rīgas reģiona tiesu vadību, lai analizētu tiesu darbības efektivitāti un pārrunātu nepieciešamos uzlabojumus tiesas procesos. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzsverot spriedumu kvalitātes lomu, atzīmēja: “Bieži tiesu darbs tiek vērtēts pēc lietu izskatīšanas ātruma, kas viennozīmīgi ir viens no būtiskākajiem rādītājiem, taču vēlos rosināt turpmāk tiesu darbā kā galveno efektivitātes noteikšanas kritēriju izvirzīt tieši taisnīguma sasniegšanu caur kvalitatīvu spriedumu visos tiesas procesos un instancēs. Līdz ar kvalitātes celšanos, uzlabosies arī rezultatīvie rādītāji un tiks panākts tiesisks un taisnīgs tiesas procesa iznākums”. Tikšanās laikā tika pārrunāti vairāki problēmjautājumi un apspriesti to iespējamie risinājumi tiesu procesu uzlabošanai, piemēram, advokātu un prokuroru procesuālo pienākumu un to izpildes izvērtēšana. Tāpat sanāksmē tika diskutēts par procesuālo līdzekļu negodprātīgas izmantošanas problēmu, kā arī konstatēts vienotas izpratnes trūkums attiecībā uz procesuālo līdzekļu pilnīgu izmantošanu tiesu praksē. Par identificētajām problēmām tiks turpinātas sarunas gan ar tiesnešiem, gan advokātiem, gan prokuroriem, lai kopīgi rastu nepieciešamos risinājumus, tādējādi paātrinot un efektivizējot tiesu procesus.       Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv