Informācija presei
Tieslietu ministrs EK komisārei uzsver latviešu valodas lomu ES juridiskajā telpā
Gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs nosūtījis vēstuli EK Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisārei Verai Jurovai (Věra Jourová) ar aicinājumu sekmēt dialogu ar pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienības tirgū, lai samazinātu valodas barjeras ietekmi uz regulas veiksmīgu piemērošanu. Tieslietu ministrs aicina meklēt iespējas valodas barjeras pārvarēšanai iedzīvotāju saziņā ar pakalpojumu sniedzējiem Eiropā. Dz. Rasnačs uzsver: “Lai pilnvērtīgi nodrošinātu personas datu aizsardzību atbilstoši Regulas mērķiem, būtu svarīgi veicināt iespējas visiem ES iedzīvotājiem vērsties pie pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot vienu no 24 ES oficiālajām valodām, tostarp, latviešu valodu, piemēram – izteikt nepieciešamo lūgumu datu aizsardzības jautājumos.” Dz.Rasnačs akcentē, ka Latvijā palielinās interese par datu aizsardzību, kā arī iespējām aizstāvēt savas tiesības uz personas datu apstrādi un to apriti. Aktualizējies arī jautājums par Regulas praktisko piemērošanu situācijās, kad datu subjektam ir ierobežotas iespējas sazināties ar pakalpojumu sniedzēju savā valodā, lai gan pats pakalpojums tiek sniegts viņam saprotamā valodā. Regulas piemērošana visā ES, tai skaitā Latvijā, tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visās dalībvalstīs.   Papildu informācija: Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros tika panākta vienošanās par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu un jau 2016. gada 27. aprīlī tika pieņemta Regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.