Trešdien, 23. novembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš LR Tieslietu ministrijā tiksies ar Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājiem un pārstāvjiem. Tikšanās tiek organizēta, lai apspriestu sadarbību Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto uzdevumu izpildi, t.i., lai pārrunātu un vienotos par prioritāriem jautājumiem tieslietu jomā, kas skar nevalstisko sektoru, un šo pasākumu iekļaušanu Valdības rīcības plānā, kas nodrošinātu pilnvērtīgu, aptverošu, konkrētam laika periodam līdz 2014. gada oktobrim efektīvu Deklarācijas izpildi sabiedrības labā. Valdības rīcības plāns ir konkrētu pasākumu kopums, kurus izstrādā attiecīgā ministrija, līdzdarbojoties sabiedrībai, lai nodrošinātu Deklarācijā, ko apstiprina Ministru kabinets uz savu darbības laiku, ietverto uzdevumu īstenošanu. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv