Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš kopā ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski un citiem ministrijas pārstāvjiem vakar apmeklēja Jūrmalas tiesu namu, lai pārliecinātos par tiesnešu darba iespējām jaunuzceltajā ēkā. „Jaunais Jūrmalas tiesu nams, kurā ir izvietotas Jūrmalas pilsētas tiesa, Prokuratūra un Zemesgrāmatas nodaļa, uzskatāms par pozitīvu piemēru tā infrastruktūras ziņā, kas veicina tik nepieciešamo tiesas pieejamību”, pauž tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Tieslietu ministrs vēlējās pārliecināties par tiesas telpu un to tehniskā nodrošinājuma atbilstību mūsdienu prasībām tiesā, kā arī viņa kā tieslietu ministra izvirzītajiem prioritārajiem virzieniem tiesu procesu pilnveidošanā, turklāt, lai tālākajā darbā pie citu tiesas ēku būves un infrastruktūras izveides būtu iespēja smelties pieredzi un veikt būtiskus uzlabojumus. Gaidis Bērziņš vizītes laikā tikās arī ar Jūrmalas Zemesgrāmatas nodaļas tiesnešiem, lai gūtu ieskatu, kā darbojas jaunā kārtība, kas stājusies spēkā ar šā gada 1. janvāri un nosaka zemesgrāmatu nodaļu iekļaušanu rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, nododot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kompetencē papildus vairāku lietu kategoriju izskatīšanu, proti, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Ministrs un pavadošā Tieslietu ministrijas delegācija iepazinās un uzklausīja tiesnešu ieteikumus, pilnveidojot darbu pie jaunizveidotās Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) Datu izplatīšanas sistēmas, kas radīta tiesu informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanas nolūkā, tiesnešu darba ievērojamai atvieglošanai un tiesas nolēmumu publiskošanai, ievērojot personas datu aizsardzību. Tiesu pakalpojumu elektronizācija nodrošina iespēju personām elektroniski aizpildīt un nosūtīt tiesai dokumentus (standartizētas veidlapas), tādējādi atvieglojot un vienkāršojot personu saziņu ar tiesu. Turpinot darbu pie tiesu procesu efektivizācijas, šīs vasaras vidū Jūrmalas tiesā tiks uzstādītas videokonferences un tiesas sēdes gaitas skaņu ierakstu iekārtas. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv