Tieslietu ministrs rīt, 20.04.2012., apmeklēs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju (turpmāk - UGFA), lai kopā ar tās vadību pārrunātu iespējamos pasākumus saistībā ar uzturlīdzekļu parādnieka saistību izpildes stiprināšanu un parāda piedziņas efektivizāciju ar mērķi panākt stingrākus noteikumus, kas veicinās uzturlīdzekļu parādniekiem pildīt savas saistības un rūpēties par saviem bērniem. Par bērnu ir jārūpējas gan mātei, gan tēvam, taču diemžēl ne vienmēr tā notiek – visas rūpes par bērna audzināšanu un uzturēšanu ir spiests uzņemties tikai viens no vecākiem. Tādēļ tika izstrādāts un pieņemts Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums un 2004.gadā darbu uzsāka UGFA, kas pašlaik atrodas Tieslietu ministrijas padotībā. UGFA nodrošina bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu noteicis Ministru kabinets. Laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim valsts garantētos uzturlīdzekļus, kurus bērniem nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonds, izmaksā samazinātā apmērā. Proti: - bērniem līdz 7 gadu vecumam tiek maksāti 30 lati, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto; - bērniem vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 35 lati, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto. Fonda administrācijā uz šo brīdi ir reģistrēti kopumā 23 738 uzturlīdzekļu parādnieki, kuri izvairās no uzturlīdzekļu došanas saviem bērniem un kopējais nedzēstais parāds ir Ls 41 476 532. To parādnieku skaits, kuru vietā uzturlīdzekļus jau ilgāk par gadu maksā UGFA, ir 21 823 , no tiem 5 % jeb 1 112 ir sievietes. Uzturlīdzekļu parāds ir īpašs parāds, jo tam nav noilguma. Tas nozīmē, ka līdz pat parādnieka mūža beigām būs iespējams vērst piedziņu uz jebkuru viņa mantu (tai skaitā darba samaksu, stipendijām, pabalstiem, mantojumu un pat pensiju). Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv