Šodien tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš ar savām 8 ēnām piedalījās Latvijas jauno tiesnešu svinīgajā zvēresta nodošanas Valsts prezidentam ceremonijā Rīgas pilī. „Izraugoties kandidātu tiesneša amatam, jāievēro princips, ka par tiesnesi var strādāt tikai augsti kvalificēts un godīgs jurists. Tiesnesis var stāties pie savu amata pienākumu pildīšanas pēc svinīgā zvēresta nodošanas, saņemot no Valsts prezidenta amata zīmi - tiesneša ķēdi. Dodot zvērestu Valsts prezidentam, tiesneši zvēr būt godīgi un uzticīgi savai valstij un tautai! Ar viņu darbu - taisnīgo spriedumu - stiprināsies Latvijas kā tiesiskas valsts pamati”, uzticēto godu pamato tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Svinīgo zvērestu Valsts prezidentam šodien nodeva seši jaunieceltie tiesneši: Uldis Apsītis – tiesneša amata pienākumus turpmāk pildīs Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā; Kristīne Brokane – tiesneses amata pienākumus turpmāk pildīs Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā; Romāns Dončenko – tiesneša amata pienākumus turpmāk pildīs Administratīvajā rajona tiesā; Pēteris Novičenoks - tiesneša amata pienākumus turpmāk pildīs Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā; Māris Markovs - tiesneša amata pienākumus turpmāk pildīs Administratīvajā rajona tiesā; Agnese Pūcīte – būs tiesnese Administratīvajā rajona tiesā. Pēc jauno tiesnešu svinīgā zvēresta nodošanas, tieslietu ministra un Valsts prezidenta uzrunas visi ceremonijas dalībnieki un ēnas tika aicināti uz kopēju fotografēšanos. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv