Disciplinārlietas izskatīšana pret Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšnieku Visvaldi Puķīti ir pabeigta, tieslietu ministram iepazīstoties ar disciplinārlietas materiāliem un Valsts kontroles revīzijas ziņojumu. Lietā konstatēts, ka IeVP priekšnieks Visvaldis Puķīte nav pilnībā nodrošinājis kontroli pār grāmatvedības uzskaites organizācijas atbilstību normatīvā regulējuma prasībām, līdz ar to nenodrošinot savlaicīgu, saprotamu un pārskatāmu IeVP grāmatvedības uzskaiti. Lietā tika konstatēti arī pārkāpumi, kas saistīti ar efektīvas iekšējās kontroles un darba organizācijas nenodrošināšanu IeVP. Tieslietu ministrs, atbilstoši „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un IeVP amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumam”, pieņēmis lēmumu sodīt IeVP priekšnieku Visvaldi Puķīti ar disciplinārsodu – uz sešiem mēnešiem samazināt mēneša amatalgu par 20%, papildus uzdodot šajā laika periodā pilnībā novērst disciplinārlietas izskatīšanas gaitā konstatētos trūkumus. Līga ĀDAMSONE Tieslietu ministra preses sekretāre +371 67036759; +371 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv