Informācija presei
Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš ir saņēmis Eiropas Komisijas pārstāvju vēstuli, kurā izteikts lūgums izvērtēt Maksātnespējas likuma piemērošanu Latvijā un sniegt viedokli līdz šā gada 14. februārim. Jau neskatoties uz vēstulē izvirzītajiem jautājumiem un termiņiem tieslietu ministrs ir uzdevis ekspertu grupai izvērtēt priekšlikumus Maksātnespējas likuma (MNL) regulējumam, analizējot SIA Palink gadījumu un izvērtējot iespēju MNL paredzēt to, ka atsevišķos gadījumos tiesa varētu vērtēt parādnieka maksātspēju. Maksātnespējas ekspertu grupa tieslietu ministra vadībā tikies jau nākamnedēļ. Tieslietu ministrs uzdevis valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" rūpīgi sekot SIA Palink administratora darbībai un maksātnespējas procesa norisei. Tāpat viņš norāda, ka jautājums par to, vai tiesas spriedumā ir pārkāptas materiālās un procesuālās tiesību normas, ir nodots izvērtēšanai Augstākās tiesas Senātam. Taču ministrs vēlas uzsvērt, ka jaunais Maksātnespējas likums ir spēkā no 2010. gada 1.novembra un tas tika izstrādāts, balstoties uz pasaules labās prakses un starptautisko ekspertu priekšlikumiem. Regulējums paredz, ka maksātnespēju uzņēmumam var pasludināt, ja tas neapmaksā parādus un nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu. Likuma izstrādē piedalījās un šādu risinājumu atbalstīja Pasaules Bankas un Valūtas fonda eksperti, kā arī eksperti no Latvijas puses - Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Ārvalstu investoru padome (ĀIPL) un Latvijas Komercbanku asociācija (LKA). LKA pārstāvis, kas piedalījās MNL izstrādes kopdarbā, tagad pārstāv SIA Palink. Šajā kopdarbā Aizdevuma programmas ietvaros likumprojekta izstrādi uzraudzīja arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Sakarā ar to, ka MNL ir tapis dažādu kompetentu starptautiska un vietēja mēroga ekspertu sadarbībā, garantējot absolūtu pārliecību, ka likums aptver visas aktuālākās pasaules labās prakses tendences, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš apsver iespēju vērsties pie minētajiem normatīva izstrādes ārvalstu ekspertiem ar lūgumu sniegt skaidrojumu par konkrētiem jautājumiem, kas pašlaik izraisījuši asu diskusiju par likuma piemērošanas normām. Līdz šim MNL ir pierādījis sevi kā darboties spējīgs. Tieslietu ministrijas un starptautisko ekspertu grupas veiktie uzlabojumi maksātnespējas normatīvajā regulējumā un procesa atvieglošanas ziņā ļāvusi Latvijai pakāpties par 54 vietām, kas ir vislielākais kāpums salīdzinājumā ar citām pozīcijām, to skaidri norāda jaunākais Pasaules Bankas pētījums Doing Business. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 E-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv