Rīt, 30.novembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš piedalīsies Latvijas jauno tiesnešu svinīgajā zvēresta nodošanas Valsts prezidentam ceremonijā Rīgas pilī. „Izraugoties kandidātu tiesneša amatam, jāievēro princips, ka par tiesnesi var strādāt tikai augsti kvalificēts un godīgs jurists. Tiesnesis var stāties pie savu amata pienākumu pildīšanas pēc svinīgā zvēresta nodošanas, saņemot no Valsts prezidenta amata zīmi - tiesneša ķēdi. Dodot zvērestu Valsts prezidentam, tiesneši zvēr būt godīgi un uzticīgi savai valstij un tautai! Ar viņu darbu - taisnīgo spriedumu - stiprināsies Latvijas kā tiesiskas valsts pamati”, uzticēto godu rīt doties uz svinīgo ceremoniju pamato tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Svinīgo zvērestu Valsts prezidentam rīt nodos jaunieceltie tiesneši: Andris Vasiļevskis - tiesneša amata pienākumus turpmāk pildīs Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā; Agnese Sviķe - tiesneses amatu pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā; Diāna Makarova būs tiesnese Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā; Liene Mikulāne - tiesneša amata pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv