„Šīsdienas konference „Prevencija – veids kā pasargāt bērnus no noziedzības” ir veltīta projektam „Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai”, kas savukārt ir pirmais solis jauna likumprojekta izstrādei mūsu valstī,” konferences ievadā sacīja tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Viņš pateicās konferences rīkotājiem un projekta organizētājiem Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS, kas aicina kompleksi, visiem kopā sadarbojoties, risināt šo svarīgo jautājumu, kas nav tikai bērnu pasargāšanas no noziedzības jautājums, bet arī mūsu- pieaugušo saprāta un profesionalitātes jautājums. Starptautiskā Bērnu tiesību institūta direktors Jean  Zermatten klātesošajiem sniedza ieskatu par perspektīvākajām praksēm darbā ar bērniem Šveices Konfederācijā. Tieslietu ministrija pašlaik gatavo Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju, kurai sekos likumprojekts, kas regulēs līdz šim vēl pilnībā neatrisinātu jautājumu, „ ir nepieciešams būtiski jauns mehānisms profilakses pasākumu kopuma iedzīvināšanai Latvijā. Tā mērķis ir pamatos transformēt sabiedrības domāšanu, mainot līdzšinējo uzsvaru no pārkāpuma seku novēršanas un sodīšanas uz cīņu ar iespējamās noziedzības cēloņiem,” akcentē Gaidis Bērziņš. Projekts parādīs sabiedrības noskaņojumu, cik gatavi mēs esam risināt šo problēmu un kādā mērā mēs saprotam, ka tā ir visu mūsu problēma, kā arī atspoguļos situāciju šaurākā griezumā, lai redzētu, kāda tā ir visā valstī kopumā. Tas ir nepieciešams, lai ieviestu valstī sistēmu, kas palielinātu iespējamo pārkāpumu nepieļaujamību un lai virzītu tālāk jauno preventīvo pasākumu regulējumu. „Šādi projekti bruģē ceļu valstiski svarīgam risinājumam noziedzības līmeņa samazināšanai un jauniešu, kuri sākuši laipot pa šauro naža asmeni, redzes leņķa paplašināšanai”, atzīmēja ministrs. Gaidis Bērziņš akcentē, ka lielākoties bērna veiktais likumpārkāpums ir sekas pieaugušo neprasmīgai rīcībai kādā no bērna attīstības brīžiem, par ko pieaugušie nenovēršami samaksā ar savu nākotni un labklājību. „Mēs savā valstī esam kopā kā pieaugušie, tā bērni, un, ja pieaugušie kādu iemeslu dēļ ir radījuši riska situāciju, kurā nokļūst viņu bērns, sabiedrībai, kopā saliedējoties, jārīkojas profesionāli, lai tā nesaņemtu jaunu likumpārkāpēju un reizē nezaudētu normāli funkcionējošu pieaugušo nākotnē.”  Prevencija (iespējamo pārkāpumu novēršanas pasākumu kopums) nav viendabīga un resoriska; dažādu bērnu tiesību aizsardzību nodrošinošo institūciju speciālistiem ir jāsanāk kopā ap bērnu, precīzāk- konkrēta bērna problēmu, vietā, kur dzīvo bērns, -proti, jāsāk ir ar pašvaldību- un starpinstitucionāli sadarbojoties, jāspēj noteikt pasākumu kopums, kas mazinās riska situācijas pārtapšanu pārkāpumā. Starpinstitucionālās sadarbības grupas sastāvs tiks pielāgots katram konkrētam gadījumam, jo papildus pastāvīgajiem locekļiem konkrēta gadījuma izvērtēšanai būs iespējams piesaistīt arī citu institūciju pārstāvjus un speciālistus. „Mums ir jābūt atbildīgiem savā lemt spējā un rīcībā, jo tas, kā mēs rīkojamies šodien ir tieši saistīts ar to, kas būs rīt. Es esmu pārliecināts, ka mēs visi vēlamies būt pasargāti, drošībā un smaidoši!” vēlot veiksmi šodienas diskusijā, sacīja ministrs. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv Precizējoša informācija par konferenci: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS organizētā konference „Prevencija – veids kā pasargāt bērnus no noziedzības”, rīkota projekta „Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai” ietvaros, notiek šodien, 21.martā, no plkst.10.00-17.00 viesnīcā Avalon (ieeja no 13.janvāra ielas 19). Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Latvijas Republikas Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, PROVIDUS direktore Vita Tērauda, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere, Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders un Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs. Konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labās prakses darbam ar bērniem piemēriem Latvijas pašvaldībās (Saldū, Madonā un Cēsīs), jauniešu noziedzības agrīnās prevencijas metodēm, ko prezentēs projekta novadu darba grupas. Konference plānota tā, lai līdztekus pētnieku secinājumiem un bērnu uzvedības prevencijas politikas attīstības vīzijām,izskanētu praktiķu balss. Šī iemesla dēļ konferencē savus viedokļus paudīs gan novadu pašvaldību un sociālo dienestu speciālisti, gan Valsts policijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tieslietu ministrijas un Valsts probācijas dienesta vadošie darbinieki. Konferencē piedalīsies septiņi speciālisti no Igaunijas Tieslietu ministrijas. Projekta mērķis ir samazināt atstumtības riskus bērniem ar sociālās uzvedības traucējumiem un radīt drošu vidi šo bērnu veiksmīgai attīstībai. Mērķa grupā ir 240 policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, nepilngadīgie likumpārkāpēji, kuri bijuši sociālās korekcijas izglītības iestādēs, atbrīvoti no ieslodzījuma vietām. Projektu īsteno Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar Saldus, Cēsu un Madonas novadu pašvaldībām un Starptautisko bērnu tiesību institūtu (Siona, Šveice). Projekts uzsākts 2011.gada 1.janvārī, bet tā noslēgums plānots 2012.gada 30.jūnijā. Plašāka informācija par konferenci: http://www.providus.lv/public/27635.html Plašāka informācija par projektu: http://www.providus.lv/public/27403.html