Šodien plkst.10.00 Kongresu namā notiek Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pasniegs Tieslietu sistēmas Goda zīmes trim zvērinātiem advokātiem: ar otrās pakāpes goda zīmes diplomu tiks apbalvots Jānis Grīnbergs par ilggadēju īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanu; trešās pakāpes goda zīmes diplomu saņems Arta Kokta un Evelīna Ņevicka par ilggadēju priekšzīmīgu un godīgu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, kā arī tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanu. Gaidis Bērziņš izvērtēs līdzšinējo Tieslietu ministrijas (TM) sadarbību ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un zvērinātiem advokātiem, kā arī iezīmēs tuvākās nākotnes plānus. Tieslietu ministrs pauž gandarījumu, ka advokāti un juristi ir nostiprinājuši tradīciju Advokatūras dienu ietvaros sanākt kopā un pārrunāt aktuālos jautājumus, kas nākotnē rastu izpausmi tiesiskās vides sakopšanā mūsu valstī. „Vakardienas plaši pārstāvētajā konferencē „Tiesu procesu efektivizācija” un tai sekojošam darbam sekcijās, kurās tika apspriestas aktualitātes Civiltiesību, Krimināltiesību, kā arī Juridiskās ētikas un disciplinārās atbildības jomās, es pārliecinājos par degsmi, ar kādu risinājās domu apmaiņa kolēģu vidū. Tas liecina par patiesu vēlmi stiprināt tiesisko vidi mūsu valstī. Un esmu pārliecināts, ka, kopā darbojoties, tas mums noteikti izdosies!” ir pārliecināts ministrs. Ministrs informē, ka TM ir uzsākusi darbu pie advokatūras sistēmas darbības izvērtēšanas, lai konstatētu konceptuāla rakstura  advokatūras sistēmā pastāvošās problēmas. Ņemot vērā advokātu kompetenci un lomu juridiskās palīdzības sniegšanā, kas tiešā mērā skar personu tiesības un intereses, nepieciešams stiprināt advokātu sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti. Jebkurā atbildīgā profesijā kvalifikācijas pārbaude ir tā, kas nodrošina profesionālo izaugsmi un motivētu pašizglītošanos, tādā veidā paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Ministrs aicina stiprināt advokātus savas profesijas prestižu. Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulce un svinīgais pasākums notiks 2012.gada 30.martā plkst.10:00 Rīgas Kongresu namā, Kr.Valdemāra ielā 5. Reģistrācija - no plkst.9.15! Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv