Tieslietu ministrs Mareks Segliņš pauž gandarījumu par premjera Valda Dombrovska un Ministru kabineta izpratni, uzaicinot valdības sēdē viedokli par budžeta veidošanu izteikt arī Augstākās tiesas (turpmāk – AT) pārstāvi.  Kā jau iepriekš ziņots, pagājušajā nedēļā notika AT tiesnešu ārkārtas plēnums, kurā tika spriests par tiesnešu un prokuroru atalgojuma veidošanas principiem un tiesu varas iestāžu budžeta veidošanu kopumā. Pēc plēnuma M. Segliņš paziņoja, ka aicinās valdību uz sēdēm, kurās tiek lemts par budžeta veidošanu, aicināt arī AT pārstāvjus.  AT priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Gruziņš šonedēļ piedalījies valdības sēdē un informējis Ministru kabinetu par AT plēnumā pieņemtajiem lēmumiem, kā arī izskaidrojis AT nostāju jautājumā par tiesnešu un prokuroru atalgojuma iekļaušanu vienotajā valsts atalgojumu sistēmā.  Pēc AT pārstāvja uzklausīšanas Ministru kabineta locekļi vienojušies, ka plēnuma lēmumā paustais viedoklis tiks ņemts vērā, turpinot nākamā gada valsts budžeta sastādīšanu.   Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv