Tieslietu ministrs Gruzijā paraksta memorandu par sadarbību penitenciārajā un probācijas jomā
Piektdien, 9.septembrī, Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Gruzijas korekcijas lietu ministrs Kaha Kahišvili (Kakha Kakhishvili) kopīgi parakstīja Saprašanās memorandu starp Latvijas Tieslietu ministriju un Gruzijas Korekcijas lietu ministriju par sadarbību penitenciārajā un probācijas jomā. Memorandā tiek apliecināta apņemšanās veicināt ciešāku sadarbību starp Latvijas Tieslietu ministriju un Gruzijas Korekcijas lietu ministriju, uzsverot, ka informācijas un pieredzes apmaiņa ir abu pušu interesēs. Pieredzes un labās prakses apmaiņa veicinās penitenciārās un probācijas sistēmas attīstību abās valstīs. Saprašanās memorands starp ministrijām paredz informācijas un labās prakses apmaiņu vairākās jomās – efektīva penitenciārās un probācijas sistēmas pārvaldība un tās iestāžu personāla kapacitātes stiprināšana, atjaunojošā taisnīguma principa un labākās prakses veicināšana penitenciārajā un probācijas sistēmā, drošība un cilvēktiesību aizsardzība ieslodzījuma vietās, ieslodzīto veselības aprūpe, rehabilitācijas pieejas veicināšana un resocializācijas programmu īstenošana cietumos. Sadarbības ietvaros tiks organizētas atbildīgo amatpersonu un ekspertu tikšanās, kā arī konferences, semināri un darba grupas par abpusēji interesējošajiem jautājumiem. Memoranda parakstīšanas pasākumā no Latvijas puses piedalījās arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure un Valsts probācijas dienesta Projekta vadītājs Imants Jurevičius.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.