Tieslietu ministrs iepazīstas ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas darbu
Trešdien, 13.jūlijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs apmeklēja Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu, lai iepazītos ar tās darbu un organizatoriskajiem jautājumiem. Darba sarunas laikā tieslietu ministrs ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētājas vietnieci Sanitu Strakši un tiesnešiem apsprieda tiesvedības termiņus un tiesnešu noslodzi. Īpaša uzmanība tika veltīta jautājumam par bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskiem aspektiem. Saskaņā ar Civilprocesa likumu ir noteikta speciālā jurisdikcija lietās par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz ārvalsti vai Latviju vai aizturēšanu ārvalstī vai Latvijā, ja bērna dzīvesvieta ir citā valstī. Kopš 2015.gada 1.marta šīs lietas tiek skatītas vienā konkrētā Rīgas tiesā, proti, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā. Pērn šādu lietu kopumā bija 19, šogad - 9. Tieslietu ministrijas pārstāvji un tiesneši apsprieda arī videokonferences izmantošanas iespējas tiesvedības procesā, lietas nodošanas no vienas rajona (pilsētas) tiesas citai regulējuma piemērošanu (Civilprocesa likuma 32.1 pants), kā arī no 31.jūlija paredzēto jauno bezmaksas tulka pakalpojumu izmantošanas kārtību, jo turpmāk visām civilprocesā iesaistītajām fiziskajām personām būs pienākums pašām nodrošināt tulka palīdzību, ja tās nepārvalda valsts valodu, izņemot likumā noteiktos gadījumus.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.