Tieslietu ministrs informē Amerikas Tirdzniecības palātas pārstāvjus par tiesu reformas aktualitātēm
Ceturtdien, 19.februārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar prioritātēm un veicamajiem pasākumiem tieslietu jomā. Tikšanās laikā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka tiesu reformas un tās ietvaros īstenoto pasākumu mērķis ir uzlabot tiesu sistēmas kapacitāti un efektivitāti. Tiesu darba efektivitātes rādītāji liecina, ka pabeigto lietu skaits pārsniedz tiesās saņemto lietu skaitu un neizskatīto lietu skaits samazinās, akcentēja tieslietu ministrs. Par būtiskākajiem uzdevumiem tiesu sistēmas efektivitātes paaugstināšanā tieslietu ministrs uzskata tiesu namu reformu un pāreju uz „tīrajām” tiesu instancēm, profesionālās kvalifikācijas celšanu un vienotas disciplinārlietu izskatīšanas kārtības ieviešanu, kā arī ārpustiesas strīdu izšķiršanas risinājumus. Būtisks progress tieslietu jomā ir sasniegts digitālo risinājumu izmantošanā, it īpaši – arvien plašāka videokonferences izmantošana tiesvedības procesā un šogad plānotā vienota elektronisko izsoļu modeļa ieviešana spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā.       Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv