Informācija presei
Tieslietu ministrs izvērtēs tiesu namu reformas rezultātus
Piektdien, 29.janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs apmeklēs Rīgas rajona tiesu Siguldā, lai novērtētu tiesu namu reformai izvirzīto mērķu sasniegšanu un apspriestu tiesas efektivitātes paaugstināšanos pēc 2015.gadā īstenotās tiesu darbības teritoriju apvienošanas Rīgas tiesas apgabalā. Tieslietu ministrs Siguldā tiksies ar Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāju Inesi Siliņeviču, kura šobrīd vada arī pievienoto Siguldas un Jūrmalas tiesu. Tikšanās mērķis novērtēt ieguvumus attiecībā uz tiesu darba efektivitāti, tiesvedības ilgumu, tiesu noslodzi un to pieejamību iedzīvotājiem pēc Siguldas un Jūrmalas tiesu reorganizācijas un to darbības teritoriju pievienošanas Rīgas rajona tiesai. Izvērtējot tiesu namu reformas rezultātus Rīgas reģionā, apgabaltiesu darbības teritorijā esošo rajonu (pilsētu) tiesu teritoriju apvienošana tiks turpināta arī pārējos Latvijas reģionos.   Papildu informācija: Siguldas tiesa tika reorganizēta no 2015.gada 1.marta, Jūrmalas tiesa – no 1.augusta, to darbības teritorijas pievienojot Rīgas rajona tiesai. Ar 2016.gada 1.februāri Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas tiks apvienotas, izveidojot divas lielas tiesas.   Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.