Informācija presei
Šodien, 30.novembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalās Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 14. gadskārtējā konferencē "Elektroniskā identitāte – iespēju brīvība". Savā uzrunā konferences dalībniekiem ministrs pauž, ka galvenais ieguvums tehnoloģiju ieviešanai tieslietu sistēmā ir efektivitāte. Šobrīd Tieslietu ministrijas 13 padotības iestādes un divas kapitālsabiedrības atrodas vienotā datu pārraides tīklā. Tehnoloģiju priekšrocības jau tiek izmantotas savstarpējo datu aktualizācijā un datu apmaiņā starp Valsts zemes dienestu un Zemesgrāmatām. Tiesās un ieslodzījumu vietās ir uzstādītas modernās tehnoloģijas- videokonferenču un audio iekārtu sistēmas. Uzņēmumu reģistrs ir ieviesis e-pakalpojumus un jau dažas dienas pēc ieviešanas bez īpašas reklāmas ir radušies pirmie klienti. „Tehnoloģijas ir tās, kas rada uzplaukumu sabiedrībā ilgstošā laika posmā. Lai tās dotu pilnvērtīgu labumu, ir nepieciešama mainīt sabiedrības attieksmi. Tas mainīs arī ierasto kārtību, jo prasa aizstāt veco domāšanu ar jaunu,” savā uzrunā konferences dalībniekiem akcentē ministrs. LIKTA gadskārtējā konference "Elektroniskā identitāte – iespēju brīvība" notiek Radisson Blu Hotel Latvija no plkst.9.30 un ir nozīmīgākais nacionālais IKT nozares pasākums Latvijā. http://nra.lv/latvija/84392-likta-14-gadskarteja-konference-elektroniska-identitate-iespeju-briviba.htm Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv