Informācija presei
Tieslietu ministrs

Trešdien, 15. decembrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tiksies ar Ministru kabineta izveidoto PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisiju, lai apspriestu tās darba plānu 2022. gadam.

J. Bordāns uzsver: “Nākamgad tiks apkopots 14 gadu ilgais valdības komisijas darbs, aptverot Latvijas valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšanu visās nozarēs un pamatojumu Latvijas zaudējumu atlīdzības prasības sagatavošanai atbilstoši starptautiskās aprites prasībām.”

Lai Latvijas valdība varētu spert nākamos soļus, 2022.gadā komisija paredzējusi apkopot un pabeigt okupācijas zaudējumu aprēķināšanu iespējamās starptautiskās prasības celšanai, kā arī īstenot atbilstošus pasākumus sabiedrības informēšanai un izglītošanai par pētījumos iegūtajiem rezultātiem. Tāpat arī komisija plāno iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par komisijas darbības rezultātiem.

PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas pabeigšanai papildus ikgadējam finansējumam nākamā gada valsts budžetā komisijas darbam ir piešķirti 100 000 euro.

PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšanas komisija izveidota 2005. gada 5. augustā un darbojās līdz 2009. gada 1. augustam, kad krīzes dēļ tās darbība uz laiku tika apturēta un tās darbu uz laiku pārņēma Latvijas Okupācijas izpētes biedrība. Taču 2013. gadā pēc tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikuma tās darbību atjaunoja.

Informāciju sagatavoja:
Andris Vitenburgs, tieslietu ministra preses sekretārs
Tālrunis: 67036759, e-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.