Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns atklāj Eiropas rokrakstu ekspertu konferenci Rīgā
Šodien tieslietu ministrs J. Bordāns atklāja Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas gadskārtējo rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) konferenci, kurā piedalās 50 eksperti no 27 Eiropas valstīm, kā arī vieslektori no ASV un Kanādas. Konferenci rīko Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB) un tā notiek viesnīcā „Avalon”.
„Tiesu ekspertīze ir kā tilts starp zinātni un likumu. Tā palīdz atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar objektīvās patiesības izzināšanu un atklāšanu. Mūsdienās eksperta atzinums ir viens no pierādīšanas līdzekļiem un tam ir nozīmīga loma kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. Eksperta atzinums nozīmē to, ka ekspertīzes rezultātā noskaidrotie fakti ir pamatoti ar objektīviem un zinātniskiem pētījumiem. Palielinoties tiesu ekspertīzes nozīmībai, aizvien augstākas prasības tiek izvirzītas arī ekspertu kvalifikācijai un pielietotajām izpētes metodēm. Vēlos atzīmēt, ka Latvijas VTEB ir pirmā iestāde Baltijas valstīs, kas 2008.gadā saņēmusi starptautisko akreditāciju, ko saskaņā ar ISO standartu izsniedz Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs un tas nozīmē, ka visā Eiropā to uzreiz pamana un mūsu atzinumi, mūsu metodes ir saskaņotas ar pārējām valstīm. Līdz ar to strādājam caurskatāmi un kvalitātē līdzvērtīgi,” atklājot konferenci, uzsvēra ministrs J.Bordāns.
ENFHEX konference notiek reizi divos gados kādā no iepriekš izvēlētām Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas dalībvalstīm. Šī gada konference Rīgā veltīta diskusijai par ekspertu praksē bijušiem sarežģītiem un interesantiem gadījumiem („Present your case!”). Konferences laikā notiek arī praktisks darbs grupās, kurās tiks izskatīti sarežģītākie jautājumi par parakstu atdarināšanu, pašviltojumiem, apzinātu izmainīšanu, kas ir ļoti aktuāli ekspertu ikdienas darbā. Rokrakstu ekspertīze ir viens no pieprasītākajiem tiesu ekspertīžu veidiem, ar kuras palīdzību tiek identificēts paraksta, ieraksta vai teksta izpildītājs, kā arī tiek risināti tāda veida jautājumi, kas saistīti ar rokrakstu – rokraksta un paraksta atdarināšana, diagnosticējošie faktori – slimības, alkohola, narkotisko vielu, neierastu apstākļu ietekme uz rokrakstu, pašviltoti paraksti u.tml. Eiropas valsts tiesu ekspertīžu asociācija dibināta 1995.gadā, un tās mērķis ir nodrošināt tiesu ekspertīzes kvalitāti un tās attīstību Eiropā. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Eiropas valsts tiesu ekspertīžu asociācijas biedrs kopš 1997.gada. Pašlaik asociācijā darbojas 64 tiesu ekspertīžu iestādes no 36 Eiropas valstīm.       Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv