Tieslietu ministrs Jānis Bordāns iezīmē valdības galvenās prioritātes tieslietu nozarē
Otrdien, 23. aprīlī, norisinājās preses konference par valdības paveikto pirmajās 100 dienās un par valdības turpmākajām prioritātēm. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns preses konferencē par valdības paveikto pirmajās 100 dienās un turpmākajām prioritātēm atzīmēja: “Galvenās valdības prioritātes tieslietu nozarē būs droša un godīga uzņēmējdarbības vide, uz taisnīgu rezultātu orientēta tieslietu sistēma ar inovatīvo risinājumu ieviešanu, bērnu drošība un interešu aizsardzība un notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveidošana". Novērtējot valdības 100 dienās paveikto, ministrs uzsvēra investīciju vides un uzņēmumu deofšorizāciju. “Šajā laikā būtiski efektivizēta Uzņēmumu reģistra darbība – tam ir iedoti tiesiskie, finansiālie un tehnoloģiskie resursi, lai noskaidrotu uzņēmumu patiesos labuma guvējus, kā arī likvidētu uzņēmumus, kuru darbība ir apšaubāma un kuri nevēlas sadarboties ar attiecīgajām iestādēm. Mēneša laikā par vienu tūkstoti ir samazinājies to uzņēmumu skaits, kuros patiesā labuma guvēji  vēl nav zināmi”, situācijas attīstību raksturo J.Bordāns. Pateicoties jaunās valdības sagatavotajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un Uzņēmumu reģistra aktīvajai rīcībai, līdz augustam visas riska SIA būs atklājušas savus patiesā labuma guvējus vai arī tām tiks uzsākts likvidācijas process – mēs noslēgsim patiesā labuma guvēju atklāšanas procesu, uzsver tieslietu ministrs. Attiecībā uz nodokļu maksāšanu un netīrās naudas atmazgāšanu -  iesniegšanai parlamentā sagatavoti arī apjomīgi grozījumi Kriminālprocesa likumā un Krimināllikumā, lai atvieglotu izmeklēšanas iestāžu darbu, paātrinātu tiesvedības gaitu un varētu koncentrēties uz lielo komerclietu un lielu ekonomisko noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu. Esam atraduši arī labāko iespējamo risinājumu jautājumos par piespiedu nomu un dalīto īpašumu.   Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns preses konferencē par Valdības rīcības plānu un valdības paveikto 100 dienās