Informācija presei
Latvijas tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis šodien dodas uz Vīni, lai piedalītos Tieslietu ministru konferencē. 31. Eiropas Padomes Tieslietu ministru konference norisinās no 19. līdz 21. septembrim Vīnē, Austrijā. Šogad konference ir veltīta tieslietu sistēmas līdzekļu efektīvai piemērošanai cīņā ar noziedzību pilsētās, jo īpaši, pievēršoties tam, kā dažādu valstu tiesību sistēmas risina jautājumus attiecībā uz nepilngadīgajiem kā noziedzīgo nodarījumu izdarītājiem un upuriem. Konferences dalībnieki apspriedīs vainas un soda jautājumus saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pilsētās un pieaugošo sociālo mediju lomu noziedzības kontekstā. Turpmākā rīcība, paredzot politisko virzienu attiecībā uz ekspertu darbu Eiropas Padomes tieslietu jomas forumos tuvākajiem gadiem, tiks iezīmēta tieslietu ministru pieņemtajās rezolūcijās. Vienlaikus konferences laikā tradicionālās parakstīšanas stundas ietvaros tieslietu ministrs parakstīs 2012.gada 13.jūnijā pieņemto 1957.gada 13.decembra Eiropas Konvencijas par izdošanu kriminālvajāšanai Ceturto papildprotokolu, kas paredz praktiskā rakstura uzlabojumus Konvencijas noteikumos. Eiropas Padome ir dibināta 1949.gadā, un tā ir vecākā politiskā organizācija Eiropā, kas šobrīd aptver gandrīz visu Eiropas kontinentu, apvienojot 47 Eiropas valstis. Eiropas Padomes mērķis ir veidot kopēju demokrātisku un tiesisku telpu, nodrošinot tās pamatvērtību – cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma – ievērošanu un aizsardzību. Tieslietu ministrija kopš 1995.gada, kad Latvija kļuva par Eiropas Padomes dalībvalsti, atbilstoši kompetencei pārstāv Latvijas intereses vairākos Eiropas Padomes patstāvīgajos forumos.  Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv