Informācija presei
Šodien, 8. martā tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē. Padomes sanāksmē ministri diskutēs par vienotā fizisko personu datu aizsardzības regulējuma modernizāciju ES, apstiprinās ar Eiropas Parlamentu panākto vienošanos attiecībā uz priekšlikumu regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās, kā arī izskatīs jautājumus par eiro un citu valūtu aizsardzību pret viltošanu ar krimināltiesību līdzekļiem. Sanāksmes ietvaros ministram Jānim Bordānam ir paredzētas arī divpusējās tikšanās ar Zviedrijas un Lielbritānijas tieslietu ministriem, lai pārrunātu aktuālos nozares un savstarpējās sadarbības jautājumus. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv