Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalās jauno tiesnešu svinīgajā zvēresta nodošanas ceremonijā
Šodien pēc tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikuma četras Latvijas jaunās tiesneses nodeva zvērestu (svinīgo solījumu) Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam. Zvērestu Valsts prezidentam šodien nodeva jaunās tiesneses Elīna Leitāne, Līga Grīnberga, Kristīne Vinte – Korme un Gita Zenfa.
Sveicot jaunās tiesneses šajā atbildīgajā dienā, ministrs Jānis Bordāns aicināja tiesneses atbildīgi piemērot likumus, saprātīgi rakstīt spriedumus, kā arī būt atsaucīgām sava viedokļa skaidrotājām sabiedrībai: „Tikai šādi mēs varēsim spodrināt un celt šī svarīgā amata godu un prestižu! Tiesneša zvērests, mantija un amata zīme, ko esat saņēmušas no Latvijas Valsts prezidenta rokām, - tie ir Tiesu varas simboli, kas palīdzēs jums turpmāk, pildot savus amata pienākumus, atcerēties sava svinīgā solījuma vārdus:  apzināties uzticēto atbildību, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to. Jūs apņēmāties vienmēr tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem”.
Pēc tiesneša zvēresta (svinīgā solījuma) došanas Valsts prezidentam, tiesnesis stājas pie savu pienākumu pildīšanas: Elīna Leitāne tiesneses amata pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Līga Grīnberga– būs Limbažu rajona  tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese, Kristīne Vinte-Korme – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese un Gita Zenfa – Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese.               Līga Ādamsone, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423, e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv