Informācija presei
Šodien pēc tieslietu ministrs Jānis Bordāns priekšlikuma divas Latvijas jaunās tiesneses nodeva zvērestu (svinīgo solījumu) Latvijas Valsts prezidentam. Zvērestu Valsts prezidentam šodien nodeva jaunieceltās Administratīvās rajona tiesas tiesneses Arlita Zariņa un Marina Dombrovska. Sveicot jaunās tiesneses šajā atbildīgajā dienā, ministrs Jānis Bordāns teica: „Pēc tiesneša zvēresta došanas Valsts prezidentam, tiesnesis stājas pie savu pienākumu pildīšanas. Tiesneša zvērests, mantija un amata zīme, ko esat saņēmuši no Latvijas Valsts prezidenta rokām, - tie ir Tiesu varas simboli, kas palīdzēs jums turpmāk, pildot savus amata pienākumus, atcerēties sava svinīgā solījuma vārdus:  apzināties uzticēto atbildību, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to. Jūs apņēmāties vienmēr tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem. Es vēlētos aicināt jūs, jaunās tiesneses, būt par atbildīgām likuma piemērotājām, saprātīgām spriedumu rakstītājām un atsaucīgām sava viedokļa skaidrotājām sabiedrībai. Tikai šādā veidā strādājot, mēs varēsim spodrināt un celt šī tik svarīgā amata godu un slavu!” Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv