Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalās neformālajā ES ministru padomes sanāksmē Viļņā
Šodien, 19.jūlijā, Lietuvā, Viļņā turpinās Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministru diskusijas neformālās ministru padomes ietvaros, kas ir saistīta ar Lietuvas šī brīža prezidējošo lomu ES. Šī sanāksme Latvijai ir nozīmīga, it īpaši tāpēc, ka tā ir pirmā Baltijas valstīs notiekošā šāda līmeņa sanāksme ES tieslietu un iekšlietu jomā.  Sanāksmē šodien uzmanība primāri tiks veltīta tieslietu aktualitātēm. Lietuvas prezidentūras vadībā ES dalībvalstu tieslietu ministri diskutēs par jomas tālāku attīstību, kā arī pieskarsies atsevišķiem jautājumiem saistībā ar datu aizsardzības regulējuma reformu ES.  Ņemot vērā to, ka 2014.gadā beidzas Stokholmas programmas darbība, kas ir pamata politikas plānošanas dokuments tieslietu jomā, tad šobrīd tiek uzsāktas diskusijas par tālāko stratēģisko attīstību pēc 2014.gada. Šajā kontekstā tieslietu ministrs plāno uzsvērt, ka pēdējos gados tieslietas arvien vairāk iegūst horizontālā rakstura ietekmi uz Eiropas attīstību, tādējādi Latvijas redzējumā jomas attīstība būtu skatāma vairākās dimensijās. Pirmkārt, nostādot Eiropas pilsoņu intereses primārajā lomā – sekmējot to dalību Eiropas procesos un nodrošinot pastāvošo tiesību aizsardzības mehānismu vienkāršāku izmantošanu praksē. Otrkārt - kā pasākumi ar mērķi nodrošināt Eiropas vienoto vērtību stiprināšanu un, treškārt, uzverot, ka jomas potenciāls būtu arvien plašāk izmantojams, lai veicinātu uzņēmējdarbību un sakārtotu uzņēmējdarbības vidi.  Attiecībā uz datu aizsardzību, plānots politiskā līmenī diskutēt par jauniem dalībvalstu sadarbības mehānismiem, kuri tiek piedāvāti šobrīd notiekošās reformas ietvaros, izveidojot Eiropas līmeņa datu aizsardzības kolēģiju. Mehānisma mērķis ir praksē nodrošināt ES regulējuma vienveidīgu piemērošanu. Atbalstot kolēģijas izveidi, tieslietu ministrs plāno atzīmēt, ka, runājot par mehānisma praktiskās piemērošanas niansēm, ir jāatrod pareizais balanss, kad no vienas puses tiek paredzēta iespēja efektīvai ES līmeņa reakcijai, kamēr no otras puses netiek radīts pārmērīgs administratīvs slogu.  Novēlot Lietuvas prezidentūrai rezultatīvu un panākumiem bagātu pusgadu, ir jāatzīmē, ka Latvijas prezidentūra ES padomē ir gaidāma 2015.gada pirmajā pusgadā, kad arī Latvija stāsies priekšā izaicinājumam vadīt Eiropas Savienības attīstību, tostarp, arī tieslietu jomā.  Sigita Vasiļjeva  Sabiedrisko attiecību speciāliste  Tālrunis: 67036739, 28611915  E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv