Tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalās Tieslietu padomes sēdē
Pirmdien, 28. janvārī, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalījās Tieslietu padomes sēdē, kurā cita starpā turpināja izskatīt jautājumu par tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību. Izmaiņas šajā kārtībā tika izdarītas ar 2018. gada 25. oktobra grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, paredzot rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju un apgabaltiesas priekšsēdētāju iecelšanu amatā pēc Tieslietu padomes iniciatīvas, nevis pēc tieslietu ministra priekšlikuma, kā tas bijis iepriekš, tādējādi stiprinot Tieslietu padomes pilnvaras un mazinot izpildvaras un likumdevējvaras ietekmi uz tiesu priekšsēdētāju iecelšanas procesu. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzsverot Tieslietu ministrijas iesaisti Tieslietu padomes darbībā, atzīmē: “Tieslietu ministrija būs aktīva tiesnešu kvalifikācijas jautājumos, ņemot vērā, ka iepriekšējā Saeima ir politiski ierobežojusi ministrijas iespējas rūpēties par tiesnešu pretendentu atlasi, tāpēc vēršu uzmanību, ka līdz ar tiesnešu neatkarības palielināšanos, būtiski jāpalielinās atbildības apmēram, un par šo divu aspektu samērīgumu iestāsies arī Tieslietu ministrija”. Tieslietu padome 28. janvāra sēdē turpināja diskusijas par pretendentu loku, kurā notiek pretendentu atlase uz tiesas priekšsēdētāja vai vietnieka amatu, kā arī par vienotas komisijas izveidi un tās lomu. Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā tika izskatīti jautājumi arī par senatoru skaitu Augstākās tiesas departamentos, tiesnešu konferenci un tiesnešu neklātienes konferenci.   Papildu informācija 2018. gada 25.oktobrī Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas paredz būtiski stiprināt Tieslietu padomes pilnvaras, kapacitāti un pārvaldību, kā arī mazināt izpildvaras un likumdevēja lomu.         Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv