Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns savā pirmajā reģionālajā vizītē apmeklē Latgales tiesu apgabalu
Piektdien, 17. maijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns devās pirmajā reģionālajā vizītē uz Rēzekni, lai tiktos ar Latgales tiesu apgabala tiesu priekšsēdētājiem un zemesgrāmatu nodaļu priekšniekiem. Tikšanās laikā tieslietu ministrs Jānis Bordāns, atzinīgi novērtējot Latgales tiesu apgabala tiesu darbību, uzsvēra: “Tiesu darbības efektivitāte un kvalitāte ir tieslietu sistēmas spogulis, tāpēc darba organizācijai ir ārkārtīgi liela nozīme, kas atspoguļojas arī rezultatīvajos rādītājos. Tikai kopīgiem spēkiem mēs šos kvalitātes rādītājus spēsim uzlabot, tāpēc vēlos izteikt pateicību par kopīgu darbu tieslietu sistēmas pilnveidē”. Vizītes ietvaros tika pārrunāta Tiesu darbības teritorijas reforma, tās novērtējums un statistika gadu pēc reformas īstenošanas. Dati liecina, ka tiesu un zemesgrāmatu nodaļu kapacitāte izlīdzinās, būtiski samazinājies arī neizskatīto lietu skaits civillietās un krimināllietās. Pirms reformas vairāk nekā trīs reizes atšķīrās tiesnešu noslodze - šobrīd noslodzes atšķirības ir minimālas, tomēr pilnvērtīgu novērtējumu reformas ietekmei būs iespējams veikt ilgākā laika periodā. Cita starpā tika pārrunāta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācijas rajona (pilsētas) tiesas sastāvā reforma, kura noslēgsies šī gada 1. jūnijā, pilnībā iekļaujot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus rajona (pilsētu) tiesu sastāvos. Tādējādi no 1. jūnija nekustamā īpašuma ierakstīšana un tiesību nostiprināšana būs rajona (pilsētas) tiesas kompetencē un zemesgrāmatu nodaļas, kā atsevišķas rajonu tiesu struktūrvienības, tiks likvidētas. Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, saglabājot līdzšinējo specializāciju zemesgrāmatu lietās, tiks pārcelti darbā rajona (pilsētas) tiesās, radot iespējas skatīt arī cita veida lietas atbilstoši tiesas lietu sadales plānam. Reforma īstenota, pamatojoties uz tiesu darbības teritorijas reformas ieviešanu visā Latvijas teritorijā. Vienlaikus tieslietu ministrs tikšanās laikā pārrunāja arī specializētas tiesas izveides nepieciešamību un tiesu sadarbību ar prokuroriem un tiesībsargājošajām iestādēm. Plānots, ka tieslietu ministrs reģionālo vizīšu ietvaros apmeklēs visus tiesu apgabalus.   Papildu informācija: Saeima 2018.gada 25.oktobrī pieņēma grozījumus likumā "Par tiesu varu", kā arī 1.novembrī pieņēma grozījumus Zemesgrāmatu likumā, ar kuriem no 2019.gada 1.jūnija paredzēta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pilnīga iekļaušana rajona (pilsētu) tiesu sastāvos.       Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv