Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns un TM amatpersonas apspriež specializēto tiesu izveides pieredzi Horvātijā
Piektdien, 24.janvārī, darba vizītes laikā Zagrebā tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas amatpersonas apmeklēja Horvātijas Tieslietu ministriju, kur tikās ar tieslietu ministru Draženu Bošnjakoviču, kā arī specializēto otrās instances tiesu – Augstākās administratīvās tiesas, Augstākās pārkāpumu tiesas un Augstākās komerctiesas – priekšsēdētājiem. Latvijas delegācija apmeklēja arī Zagrebas apgabaltiesu, kas kā pirmā instance skata organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas lietas. Abu ministru tikšanās laikā tika pārrunāta Horvātijas pieredze lietu uzkrājumu un izskatīšanas ilgumu samazināšanā. Latvijas un Horvātijas ministri bija vienisprātis, ka specializācija ir absolūti nepieciešama, ņemot vērā mūsdienu nacionālo un ES tiesību straujo attīstību. Horvātijas ministrs informēja, ka pēdējo gados ir veiktas būtiskas izmaiņas kriminālprocesa tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu lietu efektīvāku izskatīšanu. Abas puses vienojās par sadarbību un pieredzes apmaiņu šajos jautājumos. Gan Horvātijas Augstākās komerctiesas priekšsēdētājs, gan Horvātijas tieslietu ministrs pauda gandarījumu Latvijas delegācijai par uzsākto Ekonomisko lietu tiesas izveidi. Horvātijā specializētās komerctiesas darbojas jau vairākus gadu desmitus. Horvātijā komerctiesas ir tiek organizētas divās instancēs. Pirmajā instancē ir septiņas komerctiesas – Zagrebā, Splitā, Rijekā, Osijekā, Bjelovarā, Varaždinā, Zadarā. Ceturtdien, 23.janvārī, J.Bordāns Zagrebā piedalījās ES tieslietu ministru neformālajā sanāksmē, kurā Horvātijas prezidentūra rosināja ministrus apspriest stratēģiskās pamatnostādnes tieslietu jomas attīstībai, lai mūsdienīga tiesu vara iet kopsolī ar ES attīstību. Politiskajās diskusijās par tieslietu nozares attīstību J.Bordāns īpaši uzsvēra tieslietu speciālistu apmācības, tiesu sistēmas modernizāciju un ES dalībvalstu savstarpējās tiesiskās sadarbības uzlabošanu.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.