Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzteic Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni par uzsāktajām reformām
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, tiekoties ar Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni, atzinīgi novērtēja tiesā uzsāktās reformas, īpaši elektroniskās lietu sadales ieviešanu, tiesas darbinieku algu izlīdzināšanas uzsākšanu un tiesvedības termiņu saīsināšanas redzējumu. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Rīgas apgabaltiesas (RAT) priekšsēdētāju Daigu Vilsoni, lai pārrunātu aktualitātes Rīgas apgabaltiesā. Kā zināms, gada nogalē Jānis Bordāns RAT priekšsēdētāja amatā iecēla Tieslietu padomes atbalstīto agrāko RAT tiesnesi Daigu Vilsoni. “Pirmais darbs, kas man kā nozares ministram jāuzteic, ir lietu automatizētās sadales ieviešana. Par lietu automatizēto jeb elektronisko sadali ticis runāts jau ilgi, turklāt tas ir arī ļoti svarīgs faktors tam, lai sekmētu sabiedrības uzticēšanos tiesām un tiesu sistēmai kopumā,” stāsta tieslietu ministrs Jānis Bordāns. “Es priecājos, ka tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pēc stāšanās jaunajā amatā ir uzsākusi reformas, atbilstoši savam redzējumam par RAT attīstību, ko pauda, piesakoties tiesas priekšsēdētāja amata konkursam. Jo tiesas attīstība, tostarp tiesas pieejamības un kvalitātes uzlabošana, ir tieši tiesas priekšsēdētāja rokās,” viņš skaidro. Jānis Bordāns tikšanās laikā atzinīgi novērtēja arī Daigas Vilsones uzsākto darbu tiesas darbinieku, tostarp palīgu, sekretāru un tulku darba algu izlīdzināšanas jomā, kā arī priekšsēdētājas redzējumu par tiesvedības termiņu saīsināšanas perspektīvām. RAT priekšsēdētāja Daiga Vilsone sarunas laikā atzina, ka šobrīd RAT notiek aktīvs darbs  dažādu jauninājumu ieviešanā, tostarp tiesnešu un tiesas darbinieku apmācībā, tiesvedības praksē ieviešot jaunus instrumentus un tehnoloģijas. “Šogad tiesvedības procesā kā obligātas ienāk jaunās tehnoloģijas, tostarp tiesas sēžu protokolu audioieraksti, kā arī videokonferences. Tāpēc šobrīd aktīvi strādājam pie tā, kā ar videokonferences tehnoloģiju palīdzību samazināt tiesvedību termiņus. Saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā ir paredzēta civillietu pārdale, izlīdzinot tiesu noslodzi visā Latvijā, kā arī samazinot lietu izskatīšanas termiņus. Videokonferenču izmantošanas iecere šajā nolūkā vēl jāpilnveido, bet tas ir risinājums tiesas darba pilnveidošanai, orientējoties gan uz tiesas klientiem, gan sabiedrības interesēm kopumā,” skaidro RAT priekšsēdētāja Daiga Vilsone. Tikšanās laikā noskaidrojās, ka pēdējā laikā, sakarā ar ģimenes apstākļiem, amatu RAT atstājusi agrākā tiesas priekšsēdētāja vietniece, kā arī kancelejas vadītājs.