Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Valsts valodas centrs veic nozīmīgu darbu latviešu valodas stiprināšanā"
Piektdien, 29. martā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns darba vizītē apmeklēja Valsts valodas centru, lai  kopā ar Valsts valodas centra direktoru Māri Baltiņu apspriestu aktualitātes centra darbībā un valsts valodas jautājumos.    
Vizītes laikā tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzinīgi novērtēja līdzšinējo Valsts valodas centra darbu latviešu valodas attīstīšanā un tās lietošanas uzraudzībā, vienlaikus apliecinot gatavību atbalstīt centra uzsāktos darbus. "Valsts valodas centrs ir pierādījis sevi kā modernu valsts pārvaldes iestādi, kura spējusi iet līdzi informācijas tehnoloģiju attīstībai. Vienlaikus Valsts valodas centrs aktualizē brīvprātīgo darbu valsts pārvaldē un iesaista sabiedrību līdzdarboties valsts valodas bagātināšanā, izveidojot sabiedrisko palīgu institūtu, kuri sniedz konsultācijas latviešu valodas lietošanas jautājumos un atbalsta centru Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā," uzsver tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš tikšanās laikā, runājot par darba rezultātiem pagājušajā gadā, uzsvēra, ka atbilstoši centra kompetencei īpaša uzmanība tika veltīta valodas lietojumam izglītības reformas īstenošanas gaitā. Šogad aktuāls jautājums būs arī sabiedrisko palīgu institūta attīstība. Pašlaik visā Latvijā darbojas 34 brīvprātīgie sabiedriskie palīgi. Savukārt izveidoto mobilo lietotni "Valodas draugs" kopš 2018. gada 24. janvāra pavisam lejuplādējuši 1590 lietotāji. Gada laikā lietotne ir kļuvusi par svarīgu informācijas avotu. Caur lietotni Valsts valodas centrs ir saņēmis 882 ziņojumus, no kuriem 30 uzslavas un 297 sūdzības, kuras nodotas tālākai izskatīšanai. Vienlaikus kopš 2018. gada 12. decembra Valsts valodas centrs sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju ir izveidojis Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu, kurā apkopota dažādu nozaru terminoloģija ar mērķi nodrošināt vienotu un aktuālu Latvijā izstrādāto terminu krājumu. Portālu Valsts valodas centrs nepārtraukti papildina ar jauniem un precizētiem terminiem. Cita starpā tieslietu ministrs Jānis Bordāns pateicās Valsts valodas centra direktoram Mārim Baltiņam un Valsts valodas centra kolektīvam par iniciatīvu, organizējot tādas akcijas kā "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē" un "Latviešu valodai draudzīga vide", jo šādu akciju īstenošana ir motivācija plašsaziņas līdzekļiem un uzņēmējiem cienīt valsts valodu un ievērot Valsts valodas likuma prasības.              Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv