Informācija presei
Tieslietu ministrs: "Jānodrošina iedarbīga prevencijas sistēma bērniem un jauniešiem!"
Trešdien, 8. maijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns darba vizītē apmeklēja Valsts probācijas dienestu (VPD). Vizītes ietvaros ar VPD vadītāju Mihailu Papsujeviču un dienesta speciālistiem tika diskutēts par sekmīgu, iedarbīgu preventīvo pieeju jauniešiem, lai novērstu vēlmi izdarīt likumpārkāpumus. Tikšanās laikā prezentēts arī VPD veiktais pētījums par atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu probācijas klientu grupā.        Vizītes sākumā tika diskutēts par efektīvu preventīvo pieeju bērniem un jauniešiem, lai novērstu bērnu un jauniešu vēlmi izdarīt likumpārkāpumus. Tieslietu ministrs J.Bordāns tikšanās laikā ar VPD darbiniekiem uzsvēra: "Jaunieši un bērni ir mūsu nākotne un viņiem ir jāvelta pietiekama uzmanība un resursi. Tāpēc ir svarīgi valstij nodrošināt atbilstošu prevencijas sistēmu - ar individuālu pieeju katram bērnam un jaunietim, lai laikus identificētu viņa uzvedības riskus un vajadzības, kurās viņam ir nepieciešams atbalsts”. Preventīvais darbs ļautu laikus reaģēt uz pirmajām bērna antisociālas uzvedības izpausmēm. “Tieslietu ieguldījums darbā ar bērniem un jauniešiem būtu nozieguma novēršana pirms tā izdarīšanas. VPD ir zināšanas un prasmes darbā ar bērniem un jauniešiem, lai sekmētu viņu pozitīvu sociālās uzvedības korekciju, un ir svarīgi tās uzturēt un attīstīt,” VPD pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem akcentē J.Bordāns. VPD pētnieks Ronalds Cinks tikšanās laikā informēja par VPD veikto pētījumu "Probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvs." Pētījums tika veikts ar mērķi noskaidrot jaunu atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas rādītājus probācijas klientu grupās 2013. gadā un 2016. gadā. Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka probācijas klienti, kuri sodu izcieš sabiedrībā, mazāk izdara atkārtotus noziedzīgus nodarījumus, salīdzinot ar tiem, kuri izcietuši visu vai daļu sodu brīvības atņemšanas iestādē. Noziedzīgu nodarījumu izdarīšana ir saistīta ar vecumu un kriminālo pagātni, turklāt gados jaunāki probācijas klienti biežāk izdara noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar vardarbību. VPD veiktajā pētījumā gūtās atziņas sakrīt ar citu pasaules valstu pētījumu atziņām, ka sabiedrībā izciešamie sodi vairākos gadījumos ir efektīvāki atkārtotu noziegumu izdarīšanas mazināšanai, kā brīvības atņemšanas sods. Vizītes ietvaros tieslietu ministrs apmeklēja arī VPD Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības nodaļu, lai iepazītos ar darbinieku darba apstākļiem un izveidoto drošo darba telpas konceptu.     Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv