Tieslietu ministrs: jaunā pieeja ieslodzīto atkarību mazināšanai veicinās viņu sekmīgāku integrāciju sabiedrībā
Trešdien, 25.maijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs apmeklēja jaunuzbūvēto Ieslodzījuma vietu pārvaldes Atkarīgo centru Olaines cietumā, lai iepazītos ar jaunā resocializācijas centra infrastruktūru un pēdējiem sagatavošanās darbiem pirms tā darbības uzsākšanas.
Pēc jaunā resocializācijas centra apmeklējuma tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pauda pārliecību, ka jaunā pieeja ieslodzīto atkarību mazināšanai jau soda izpildes laikā un viņu pilnvērtīga iesaistīšanās arī citos resocializācijas pasākumos novērsīs jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu (recidīvu) un veicinās sodu izcietušo personu sekmīgāku integrāciju sabiedrībā.
IeVP priekšniece Ilona Spure uzsvēra, ka viņas vadītājai iestādei atkarīgo ieslodzīto resocializācija būs jauna papildu funkcija, kas ļaus efektīvāk izpildīt kriminālsodu un notiesātajām personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma sekmīgāk atgriezties sabiedrībā. Pēc IeVP datiem, vairāk nekā 80% no ieslodzījuma vietās esošajām personām ir atkarība, tāpēc jau ieslodzījuma laikā tām ir svarīgi piedāvāt atbilstošus resocializācijas pasākumus un soda izpildē piemērot individuālu pieeju atkarību mazināšanai. Jaunā IeVP pieeja ieslodzīto atkarību mazināšanai izpaužas gan speciālu resocializācijas programmu izstrādē un telpu plānojumā, gan centra personāla un klientu atlasē. Pirmo klientu uzņemšana Atkarīgo centrā ir paredzēta 2016.gada augustā. Atbilstoša resocializācija tiks nodrošināta vienlaikus 200 notiesātajiem, kuriem ir konstatēta atkarība un kuri būs piekrituši brīvprātīgi iesaistīties atkarību mazināšanas programmā. Divas īpaši izstrādātas resocializācijas programmas notiesāto personu atkarību mazināšanai tiks īstenotas speciāli tam plānotā, starptautiskajiem standartiem atbilstošā un drošā infrastruktūrā. Darbu ar atkarīgajiem notiesātajiem veiks atbilstoši apmācīti darbinieki. Šobrīd par jauno iespēju ieslodzītajiem piedalīties atkarību mazināšanas programmās tiek informēti gan ieslodzītie, gan ieslodzījuma vietu darbinieki. Notiesāto personu atrašanās Atkarīgo centrā tiek plānota kā atsevišķs un būtisks brīvības atņemšanas soda izpildes posms, tāpēc šobrīd notiek arī attiecīga tiesiskā regulējuma pieņemšana – parlamentā tiek virzīti grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā, un izskatīšanai valdībā tiek gatavoti Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks iekšējo kārtību Atkarīgo centrā, kā arī notiesāto atlases, uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas no atkarību mazināšanas programmas kārtību.   Papildu informācija: Atkarīgo centra izveide Olaines cietumā, ieskaitot tā būvniecību un personāla apmācību, notiek 2013.gadā uzsāktās Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 8 277 294 eiro.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.