Informācija presei
Tieslietu ministrs J.Bordāns prezentēs ieceri veidot ekonomisko lietu tiesu
Pirmdien, 3. jūnijā, plkst. 11.00 tieslietu ministrs Jānis Bordāns Tieslietu padomes locekļiem prezentēs ieceri veidot specializētu tiesu komercstrīdu, finanšu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanai. Līdz šim atbalstu idejai par ekonomisko lietu tiesas izveidi paudis arī OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría), Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) un uzņēmēji.
"Ekonomisko lietu tiesas izveide nodrošinās ātrāku lietu izskatīšanu un paaugstinās tiesu spriešanas kvalitāti komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu iztiesāšanā. Vienlaikus ekonomisko lietu tiesas izveide sekmēs rajonu (pilsētu) tiesas slodzes samazināšanos. Minēto lietu kvalitatīva izskatīšana un taisnīga spriešana uzlabos Latvijas uzņēmējdarbības vidi ne tikai iekšpolitiski, bet arī starptautiski. Tādējādi Tieslietu padomes konceptuāls atbalsts ir būtisks veiksmīgai šī jautājuma tālākai virzībai un īstenošanai," uzsver tieslietu ministrs J.Bordāns.
Tieslietu padomes sēdē tiks diskutēts arī par Tieslietu ministrijas virzīto jauno kārtību tiesnešu amatu kandidātu atlasē, stažēšanos un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu. Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv. Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv