Informācija presei
Latvijas Republikas Saeimā, Ministru kabinetā un Rīgas domē pārstāvētā biedrība „Demokrātiskie patrioti” (DP) nedēļas nogalē devās uz Talsu novadu, lai tiktos ar vietējiem uzņēmējiem un biedrības atbalstītājiem, kas izteikuši vēlmi tuvākajā laikā dibināt biedrības “Demokrātiskie patrioti” Talsu nodaļu. Šā brauciena galvenā organizatore bija Sandra Lukjanenoka. DP delegāciju vadīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Saeimas deputāts Dāvis Stalts. Delegācijas sastāvā bija arī tieslietu ministra padomnieks un DP Tautsaimniecības padomes vadītājs Krišjānis Feldmans un citi šīs padomes un biedrības valdes locekļi. “Mūsu biedrība jau tagad ir pārstāvēta valsts pārvaldē. Tiem, kas strādā valsts pārvaldē, ir jābūt atvērtiem savas valsts iedzīvotājiem, jāsaprot, kādas ir iedzīvotāju, tostarp uzņēmēju, grūtības, jāuzklausa viņu idejas. Mums bija gan ko dzirdēt, gan arī ko stāstīt,” saka Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Cipule, kura nu jau pirms vairākiem mēnešiem ir pievienojusies „Demokrātiskajiem patriotiem” un šobrīd ir aktīvi iesaistījusies biedrības Attīstības plāna Veselības sadaļas izstrādē. „Esmu ļoti priecīga par to, ka, būdama veselības nozares pārstāve, varu būt noderīga, un redzu, ka varu palīdzēt cilvēkiem, arī skaidrojot to, kas veselības nozarē un valsts pārvaldē kopumā notiek jau šodien,” viņa piebilst, uzsverot, ka Talsu uzņēmēju problēmas viņai, bijušajai uzņēmējai, ir ļoti labi saprotamas. Tiekoties ar Talsu uzņēmējiem, kļuva skaidrs, ka viņi ir pratuši samērā veiksmīgi pārvarēt krīzi, spējot šajā grūtajā laikā ne tikai nodrošināt savu uzņēmumu veiksmīgu darbību, bet to arī paplašināt un uzlabot , tādējādi savā reģionā radot ievērojamu skaitu darbavietu. Vispirms DP delegācija viesojās dabas parkā “Laumas”, kur ciemiņi tika cienāti ar zupu, vārītu virs ugunskura. Parka saimnieks ir piemērs tam, ka, apbruņojoties ar mērķtiecību un pacietību, veiksmīga uzņēmējdarbība ir iespējama arī mazāk apdzīvotā vietā. Uz viesiem lielu iespaidu atstāja saimnieka izteikti „zaļā domāšana”, cieņa pret dabu un to, ko tā var cilvēkiem sniegt mūsdienīgā veidā. “Mēs “Laumās” uzturējāmies pārāk īsu laiku, lai spētu izbaudīt visu, ko sniedz šī īpašā vieta, taču pietiekami skaidri uztvērām to, cik neparasts ir šā parka saimnieks ar savu mūsdienīgo dzīves filozofiju, kuras pamatā ir patiesās vērtības,” savos iespaidos dalījās biedrības valdes locekle un dibinātāja Ieva Brante. Pēc tam tika apmeklēts mežizstrādes uzņēmums “Krauzers”, kura darbība nu jau norit arī ārpus Kurzemes robežām. Gados jaunais, bet pieredzējušais uzņēmuma līdzīpašnieks Andis Araks atzina, ka rūpīga uzņēmējdarbības plānošana un valsts izvirzīto noteikumu ievērošana ir bijis svarīgs princips, lai izdzīvotu grūtajos krīzes gados. Ar patiesu lepnumu Araka kungs uzsvēra to, ka pilnā apjomā maksā valstij visus nodokļus un pat nedomā, ka varētu darīt citādi. DP priekšsēdētājs Jānis Bordāns īpaši atzinīgi novērtēja uzņēmuma jaunākās aktivitātes Latgalē, aicinot uzņēmēju turpināt izvērst savu darbību šajā Latvijas mazāk aktīvajā novadā un tādējādi veicināt līdzsvarotu Latvijas tautsaimniecības attīstību. Tad viesi devās uz akciju sabiedrību “Talsu gaļa”. Uzņēmuma vadītājs Juris Lagzdiņš izrādīja ražošanas telpas un jaunās iekārtas, kurās uzņēmums ieguldījis ievērojamus līdzekļus. Akciju sabiedrība ir nozīmīgs darba devējs reģionā, taču, kā norādīja tās vadītājs, konkurēt ar ārzemju kapitālu esot ļoti grūti. Arī valsts nodokļu politika varētu būt pretimnākošāka vietējiem uzņēmējiem. „Daudzi lielie gaļas pārstrādes uzņēmumi apgalvo, ka ir īsti Latvijas uzņēmumi, bet patiesībā tie pārstāv ārvalstu kapitāla intereses un bieži vien negodīgā ceļā no tirgus burtiski izstumj vietējos uzņēmumus, kuru saimnieki tiešām ir Latvijas pilsoņi,” stāsta “Talsu gaļas” īpašnieks, aicinot atbraukušos jaunos politiķus par pamatu savai politiskajai darbībai izvirzīt šos Latvijas reģionu attīstības pamatjautājumus. Talsu apmeklējumā gūtā pieredze ļāva secināt, ka reģionos ir vēl milzums nepadarīta darba un ka tādu patiesi kvēlu reģionu atbalstītāju politiķu vidē ir visai maz, tomēr cilvēki vēl nav zaudējuši cerības tādus sagaidīt un tapt uzklausīti. Tā vietā, lai Latvijā nodrošinātu uzņēmumu attīstībai piemērotu vidi, bieži tiek darīts pretējais un valsts vai pašvaldība rada dažādus šķēršļus. “Pats svarīgākais, kas politiķiem jāatceras, dodoties pie valsts iedzīvotājiem, ir tas, ka viņi paši ir daļa no savas valsts iedzīvotājiem, nevis atsevišķi dzīvojošu cilvēku grupiņa. Pamatproblēma ir tā, ka politiķi valsts iedzīvotājus uztver kā kaut kādu apakšnozari, kura prasa, un tad nākas rēķināt, cik daudz tai pienākas un cik ne. Tā ir būtiska kļūda domāšanā, jo ikviens no mums ir piederīgs tautai un katra cilvēka atsevišķās problēmas ir arī visu mūsu kopējās problēmas. Arī politiķu,” savās pārdomās pēc tikšanās Talsu novadā dalījās šī apmeklējuma galvenā organizatore Sandra Lukjanenoka, uzreiz piebilstot, ka ir patiesi priecīga par savstarpējo sapratni un ieinteresētību, kas radās starp viesiem no Rīgas un talsiniekiem. Biedrības „Demokrātiskie patrioti” dibinātājs un priekšsēdētāja vietnieks, Saeimas deputāts Dāvis Stalts uzsver, ka šī ir pirmā, bet nebūt ne pēdējā vizīte Latvijas novados un ka biedrības mērķis ir tapt par politiski aktīvu organizāciju, kas aizstāv Latvijas nacionālekonomiskās intereses, šajā nolūkā dibinot spēcīgas nodaļas Latvijas novados. „Pagaidām mums nav mērķa kļūt par partiju, jo uzskatām, ka tuvākajā nākotnē, aktīvi darbojoties, tieši kā biedrība varam dot iespēju cilvēkiem justies piederīgiem un līdzatbildīgiem savas valsts nākotnes veidošanā,” norāda Dāvis Stalts, neslēpjot savu sajūsmu par veiksmīgi noritējušo pasākumu.